Kuvassa rakennus maaherran makasiini ja taivasta

Turun Yliopistosäätiöltä yli 1,1 miljoonaa euroa Turun yliopiston tutkijoille ja jatko-opiskelijoille

12.05.2020

Turun Yliopistosäätiö on päättänyt kevään 2020 apurahoista. Apurahoja myönnettiin Turun yliopiston tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkimusryhmille 197 kappaletta yhteensä 1 123 916 eurolla. Perinteistä Snellmanin päivän apurahajuhlaa ei tänä vuonna toteutettu koronapandemian vuoksi.

Apurahoja jaettiin yleisrahaston lisäksi säätiön hallinnoimista yli 70 nimikkorahastosta. Nimikkorahastot on muodostettu testamenteilla ja lahjoituksilla saaduista varoista sekä keräyksistä.

– Yliopistosäätiön hallitus haluaa päätöksellään edistää erityisesti lupaavien nuorten tutkijoiden tekemää työtä ja kansainvälistymistä Turun yliopiston eri tiedekunnissa, kertoo asiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja säätiön hallituksen jäsen, professori Riitta Pyykkö.

Turun Yliopistosäätiö tukee Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien tutkimusta. Kevään apurahansaajien tutkimusaiheiden kirjo on laaja. 

Esimerkiksi PhD Céline Arzel tarkastelee, mitkä tekijät aiheuttavat pesimisen epäonnistumisen haahkalla Bengtskärin haahkayhdyskunnassa ja VTT Olli Kleemolan tutkimus käsittelee evakkoja ja sodanjälkeistä asutustoimintaa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ruotsin-kielisillä alueilla vuosina 1944–1948. FM Tikli Loivaranta puolestaan tutkii Intian Adivasien metsäoikeuksia ja biokulttuurisia oikeuksia. 

Tänä vuonna poikkeusoloissa Turun Yliopistosäätiön jokavuotinen apurahajuhla on peruttu. Katso alta video, jolla professori Pyykkö haastattelee apurahansaajia.

Jos videoupotus ei toimi selaimessasi, voit katsoa videon Echo-palvelussa.

Yliopistosäätiö muistaa Turun yliopistoa juhlavuonna

Väitöskirja- ja tutkimusapurahojen ohella säätiö myönsi matka-apurahoja ulkomaisiin konferensseihin ja tutkimusmatkoihin. Apurahojen lisäksi myönnettiin 30 tutkijahuonestipendiä Alvar Aallon suunnittelemaan Granö-keskus Villa Tammekanniin (Tartto, Viro). Uutena tukimuotona aloitetaan viikon kestävä tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja Tarton yliopiston kanssa.

Helmikuun loppupuolella päättyneessä apurahahaussa Yliopistosäätiölle tuli hakemuksia 663 kpl. Haettu apuraha-summa oli noin 7 milj. euroa.

Turun yliopiston 100-vuotislahjaksi säätiön hallitus myönsi kuluvan vuoden helmikuussa 1,2 miljoonaa euroa syyslukukaudella käynnistyvään DI-koulutukseen. Eräiden pitkäkestoisempien tukien myötä Turun Yliopistosäätiön tuki Turun yliopistolle ja sen tutkijoille nousee kolmeen miljoonaan euroon.

Luotu 12.05.2020 | Muokattu 12.05.2020