Turun yliopistossa järjestetty kansainvälinen merikonferenssi tarttui öljyntorjuntaan

26.09.2019

Turun yliopistossa järjestettiin 24.–25.9. kansainvälinen konferenssi, jossa keskusteltiin eurooppalaisesta meritutkimuksesta. Merenkulun suunnittelun ja siihen liittyvän teknologian lisäksi puheenvuorot käsittelivät öljyonnettomuuksien torjuntaa.

Dimitrios Dalaklis Maailman merenkulkuyliopistosta puhui konferenssissa öljyntorjunnasta.

Öljyonnettomuuksia tapahtuu Itämerellä vuosittain. Professori Dimitrios Dalaklis Maailman merenkulkuyliopistosta puhui erityisesti siitä, miten eri maiden tulisi toimia öljyonnettomuuden sattuessa. Hän sitoi öljyntorjunnan osaksi globaalia ilmastokeskustelua ja ilmastonmuutokseen liittyvää huolta.

Dalaklis esitteli EU:n rahoittamaa SBOIL-projektia, joka pyrkii tehostamaan jo olemassa olevia reagointimahdollisuuksia ja kehittämään merialueen suojelua Itämerellä. Projektin puitteissa on tutkittu, mitä tapahtuu, jos öljy lähestyy rannikkoa onnettomuuden seurauksena, ja miten tilanteessa tulisi toimia.

Projekti käyttää BioBind-nimistä puukuitumateriaalia, josta voi tehdä suojaavan muurin öljyvuodon ja rantaviivan välille. Biohajoavaa, öljyä sitovaa materiaalia voisi kohdentaa ilmasta käsin oikeaan paikkaan.

Eri mailla on erilaisia käytäntöjä onnettomuustilanteiden varalle. Dalakliksen mukaan olisi tärkeää luoda yhtenäinen koulutus maiden välille. Kriisitilanteessa tärkeintä on tietää, miten toimitaan.

– On ratkaisevaa ymmärtää tapauksen luonne. Mitä on tapahtunut, milloin ja miksi, ja kenelle pitää soittaa.

Tommi Inkinen kansainvälisessä merikonferenssissa.

Meritutkimus on Turun yliopistolle tärkeää

Tilaisuutta oli järjestämässä professori ja tutkimusjohtaja Tommi Inkinen Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta. Hän oli konferenssiin tyytyväinen ja kiitteli puhujia.

Meri ja merenkulku on yksi Turun yliopiston strategiassa mainituista temaattisista kokonaisuuksista. Inkisen mukaan on hienoa, että konferenssissa käsiteltiin merenkulkua monen tieteenalan kautta.

– Niin tekniikka, talous kuin ympäristö sopivat näkökulmiksi meritutkimukseen.

Sara Harju

Luotu 26.09.2019 | Muokattu 26.09.2019