Käsi ikkunalla

Tutkijat selvittävät koronaepidemian vaikutuksia lähisuhdeväkivallan kokemuksiin

09.10.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa yhdessä Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa tutkimuksen koronaepidemian vaikutuksista lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ).

Turun yliopistosta hankkeessa mukana ovat sosiaalityön yliopistonlehtori Anniina Kaittila, psykologian tohtorikoulutettava Jarno Tuominen ja tutkimusavustaja Eveliina Äärelä sekä sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori ja INVEST-lippulaivahankkeen tutkija Mia Hakovirta. Hanketta johtaa erikoistutkija Johanna Hietamäki (THL) ja Tampereen yliopistolla hankkeen vastuullinen tutkija on apulaisprofessori Marita Husso.

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot sulkivat ihmisiä koteihinsa rajoittaen kontakteja ulkopuoliseen maailmaan. Koti ei ole kuitenkaan kaikille turvallinen paikka, vaan siitä voi muodostua ansa. Poikkeusolot voivat pahentaa lähisuhdeväkivaltaa kokevien tilannetta entisestään.

Tutkimuksen tavoitteena onkin tutkia koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksia lähisuhdeväkivallan esiintymiseen, turvattomuuteen, palveluiden ohjaamiseen ja rajoituksiin palveluiden saatavuudessa. Tutkimuksen kohteena olevat henkilöt ovat hakeneet apua väkivaltatilanteeseen auttavasta puhelimesta (Nollalinja), turvakodista tai väkivaltaa kokeneille tarkoitetusta avopalveluista.

Lähisuhdeväkivallan lisääntymisestä on kansainvälistä näyttöä koronapandemian kaltaisessa tilanteessa, jossa ihmiset ovat suljettuina koteihinsa ja näin mahdollisuudet avun hakemiseen pienenevät. Suomessa turvakotien käyttöaste vähentyi selvästi kevään 2020 aikana ja Nollalinjan puheluiden määrässä oli nähtävissä pientä laskua. Samalla aikavälillä myös useiden muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö väheni Suomessa.

– Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tapaukset, joissa lähisuhdeväkivaltaa on ollut jo entuudestaan, kärjistyvät helposti erilaisten pandemioiden ja katastrofien myötä. Lisäksi väkivaltaisesta suhteesta irtautuminen on vaikeaa myös silloin, jos pandemia on heikentänyt perheen taloudellista tilannetta lomautusten tai irtisanomisten myötä. Ihmiset ovat saattaneet ajautua taloudellisesti sellaiseen tilanteeseen, jolloin väkivaltaisesta suhteesta voi olla vaikeampi lähteä, Turun yliopiston sosiaalityön yliopistonlehtori Anniina Kaittila toteaa.

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa on meneillään myös Korona-arki lapsiperheissä-hanke, jossa kerättiin keväällä 2020 kyselyaineisto lapsiperheiden haasteista ja erimielisyyksistä korona-arjessa.

– Tähänkin liittyen on kansainvälistä näyttöä, että kaikenlaiset konfliktit perhesuhteissa ovat lisääntyneet koronan myötä juuri siitä syystä, että pandemian vuoksi ollaan enemmän yhdessä, Kaittila lisää.

Teksti: Elina Laiho

Kuva: Kristina Tripkovic

Luotu 09.10.2020 | Muokattu 22.10.2020