Kuvassa Mauno Koivuston lapsuudenkoti

Utlysning om forskarkammare, "Manus kammare"

10.11.2020

Forskarkammaren, som är president Mauno Koivistos födelsehem och har renoverats till en forskarkammare, förklaras ledig att sökas senast 7.12.2020 före kl. 15.45.

Forskarkammaren på Biskopsgatan 4 är avsedd för en vid Åbo universitets samhällsvetenskapliga fakultet eller vid Åbo Akademi i samhällsvetenskaper inskriven forskarstuderande, som bedriver forskarstudier som huvudsyssla och arbetar med sin doktorsavhandling. Användningen av forskarkammaren beviljas för ett år (till slutet av 2021), av särskilda skäl kan användarrätten förlängas medelst separat beslut. Användarrätten är vederlagsfri och börjar i början av Januari 2021 (renovering). Forskaren får använda kammaren även som bostad. Tydligare information om Manus kammare.

Ansökningshandlingarna, till vilka bifogas meritförteckning, forskningsplan, utlåtande av handledaren och önskad användningstid för forskarkammaren sänds till Åbo universitet, samhällsvetenskapliga fakulten), 20014 ÅBO UNIVERSITET (Servicecentrets besöksadress Assistentgatan 5, Educarium, 1. vån.) eller med e-post soc@utu.fi. Åbo universitets samhällsvetenskapliga fakultet väljer besittaren av forskarkammaren.

Närmare upplysningar ges av fakultets service manager Minna Domander vid Åbo universitet , minna.domander@utu.fi, +358 40 828 2364 och fakultetskoordinator Tua Henriksson vid Åbo Akademi, tua.henriksson@abo.fi, +358 50 575 1517.

Ilmoitus suomeksi

Call for applications in English

Luotu 10.11.2020 | Muokattu 10.11.2020