Uudessa CCR Insights julkaisusarjassa käsitellään ajankohtaisia teemoja

05.12.2022

Insights on Turun kauppakorkeakoulun CCR:n uusi julkaisusarja liiketoiminnan, talouden ja yhteiskunnan ajankohtaisista teemoista. Julkaisut ovat luonteeltaan kompakteja keskustelunavauksia ja CCR:n tutkimukselle kiinnostavia ilmiöitä taustoittavia näkökulmia.

CCR Insights 3/2022 käsittelee rakennusalan digitaalisen murroksen näkymiä.

Raportti tarkastelee rakennusalan nykytilannetta ja tarjoaa analyysin digitaalisen murroksen näkymistä. Rakennusalalla digitalisaatio on jäljessä useita muita aloja ja useimmat rakennusyritykset kamppailevat edelleen prosessin alkuvaiheiden kanssa. Raportissa tarkastellaan millaisia realiteetteja rakennusalan työnjohto, jonka tunnistamme keskeiseksi digitaalisen murroksen toimijaksi, kohtaa päivittäisessä työssään.
Lataa CCR Insight 3/2022 tästä.

CCR Insights 2/2022 käsittelee reilun datatalouden tulevaisuutta Euroopassa.

Datan odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia ja taloudellista kasvua, mutta samaan aikaan datan eettiseen ja turvalliseen käyttöön liittyviä huolia on noussut esiin. Yhteiskunnassa on tarve reilulle datataloudelle, joka hyödyttää kaikkia. Tässä katsauksessa tarkastellaan eurooppalaisten yritysten näkemyksiä datataloudessa toimimisesta. Katsauksessa tuodaan esiin myös datatalouden haasteita.  
Lataa CCR Insight 2/2022 tästä.

CCR Insights 1/2022 käsittelee Port 4.0 konseptin kehitysaskeleita ja tulevaisuudenvisiota konttisatamien terminaalioperaattoreiden näkökulmasta.

Terminaalioperaattorit ovat yksi satamayhteisöjen keskeisimmistä toimijoista, mistä syystä operaattorien näkemykset ja konkreettiset kehitystoimenpiteet vaikuttavat merkittävästi siihen, minkälaiseksi Port 4.0 konseptit tulevaisuudessa ovat muovautumassa. Katsaus avaa terminaalioperaattorien näkökulmia digitalisaatioprioriteetteihin, Port 4.0 konseptin olemukseen ja tarkoitukseen sekä terminaalioperaattoreiden rooliin satamien monitoimijaympäristössä. Katsaus sisältää myös lyhyen yhteenvedon COVID-19 pandemian vaikutuksista terminaalioperaattoreiden investointiprioriteetteihin.
Lataa CCR Insight 1/2022 tästä.

Luotu 05.12.2022 | Muokattu 09.12.2022