Alakouluikäisiä lukemassa aikuisten kanssa.

Uusi koulutus antaa eväitä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia – haku maksuttomaan koulutukseen nyt avoinna

25.05.2022

Miten voimme auttaa lapsia ja nuoria voimaan paremmin? Kysymykseen annetaan ja haetaan vastauksia Turun yliopiston Sote-akatemian uudella, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnatulla maksuttomalla verkkokoulutuksella. Koulutus järjestetään kahdesti. Syksyllä 2022 käynnistyvän toteutuksen hakuaika on nyt käynnissä. Keväällä 2023 alkavaan koulutuksen haku avautuu marraskuussa.

Yhteisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen kasvatus- ja oppimisyhteisöissä -henkilöstökoulutuksella vahvistetaan kaikkien kasvatus- ja oppimisyhteisöjen ammattilaisten yhteistä osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Koulutuksen teemoja ovat osallisuus lapsen hyvinvoinnin edellytyksenä, hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisen mahdollisuudet, psykososiaalinen hyvinvointi sekä monialainen yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen.

–Tämä koulutuksen tavoitteena on vahvistaa juuri sivistys- ja sote-alojen ammattilaisten välistä monialaista yhteistyöosaamista, yliopistonlehtori Tiina Annevirta sanoo.

Koulutus tarjoaa kasvatus- ja oppimisyhteisöjen ammattilaisille käytännön työvälineitä lasten, nuorten ja myös aikuisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kohderyhminä ovat kaikki varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen rehtorit, päiväkodin johtajat, opettajat, opinto-ohjaajat, lastenhoitajat, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat sekä opetustoimessa työskentelevät koulukuraattorit ja koulupsykologit.

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Osallistujille maksuton viiden opintopisteen laajuinen koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosien 2022–2023 aikana, ensimmäinen syksyllä 2022 ja toinen keväällä 2023. Aloitus- ja lopetusseminaarit järjestetään reaaliaikaisesti, mutta muuten koulutuksessa opiskellaan itsenäisesti ja pienryhmissä ajasta riippumattomasti.  

>> Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen

Luotu 25.05.2022 | Muokattu 27.05.2022