Uusi verkkokirja kansallisesta ja kansainvälisestä LUMA-tiedekasvatuksesta

12.10.2020

LUMA-tiedekasvatustoimintaa kuvaava verkkokirja julkaistiin 30.9.2020. Kirjan suunnitteluun ja tekemiseen on osallistunut kaikkiaan noin sata henkilöä LUMA-keskus Suomi -verkostosta (11 yliopistoa ja 13 keskusta). Kirjan avulla pääset tutustumaan myös Turun yliopiston LUMA-keskuksen toimintaan.

Miten innostetaan tulevaisuuden tekijöitä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun? Miten tuetaan taitavia opettajia ja tulevia opettajia tärkeässä työssään? Miten rakennetaan yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti hyvää ja kestävää tulevaisuutta? Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia LUMA-tiedekasvatustoimintaa kuvaavassa verkkokirjassa.

Korkeatasoinen osaaminen on avainasemassa Suomen hyvään tulevaisuuteen. Matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisella on siinä merkittävä rooli. Osaamisen vahvistaminen ja innostaminen näiden aineiden opiskeluun on LUMA-keskus Suomi -verkoston tiedekasvatuksen päämäärä, ja sitä uuden verkkokirjan julkistamisella halutaan myös korostaa ja avata. Tiede kuuluu kaikille!

Vuodesta 2003 lähtien LUMA-keskustoimintaa on systemaattisesti kehitetty yliopistotasolla Suomessa. Yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti toimivalla verkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön antama valtakunnallinen tehtävä, johon kaikki yliopistot keskuksineen ovat sitoutuneet. Yhdessä hyvään ja kestävään tulevaisuuteen!

Uusi verkkokirja sisältää viisi lukua: ensimmäisessä tuodaan osallistujien ja toimijoiden kokemuksia, toisessa luvussa kuvataan parhaita ratkaisuja ja toimintamalleja tulevaisuuden tekijöiden tukemisessa hyvään ja kestävään tulevaisuuteen, kolmannessa luvussa avataan kansainvälistä toimintaa ja yhteisöllistä oppimista ja neljännessä luvussa esitellään verkoston hallintoa ja toimintakulttuuria keskuksineen. Kirjan viimeinen luku huipentuu tutkimusperustaiseen, yhteisölliseen kehittämiseen ja tutkimukseen: miten niitä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja kehitetään? minkälaisia aiheita tutkitaan ja kehitetään nyt ja lähitulevaisuudessa?

Lataa verkkokirja

Kirja julkaistaan verkkokirjana ensin suomeksi ja syksyn aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lounais-Suomen LUMA-keskus toimii Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan alaisuudessa ja siellä osana Biodiversiteettiyksikköä. Keskus toimii yliopiston ja koulujen, sekä tavallisten ihmisten yhdistäjänä. LUMA-keskus tarjoaa ympäri vuoden monenlaista toimintaa aina koko perheen tiedeaktiviteeteista lasten ja nuorten tiedekerhoihin, -leireihin ja -synttäreihin. Kouluryhmille keskus järjestää tutkimusta esitteleviä yliopistovierailuja sekä erilaisia oppimiskokonaisuuksia, ja opettajille puolestaan lisäkoulutuksia, opetusmateriaaleja sekä maksuttomia mittalaitelainauksia. Kouluyhteistyössä toiminta on integroitu valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisiin toimintoihin. Keskus vastaa myös luonnontieteen ja tekniikan tiedekunnan TET-jaksojen järjestämisestä ja on mukana hallinnoimassa tiedekunnan suoravalintaväylää.

Luotu 12.10.2020 | Muokattu 12.10.2020