Uusia lääketieteen opintoja avoimessa yliopistossa

18.08.2021

Syyslukukaudella 2021 alkavat uutuuksina Potilasturvallisuuden, Lääketieteen historian ja Ulkomaalainen terveydenhuollossa -opinnot. Opintotarjonta sisältää myös muita lääke- ja terveystieteen opintoja.

Potilasturvallisuudesta kolmen jakson kokonaisuus syksyn aikana

Potilasturvallisuuden opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat päivittää ja syventää osaamistaan potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Opintoihin kuuluu kolme 1 opintopisteen laajuista opintojaksoa, jotka järjestetään verkko-opintoina 9.9. alkaen.

Ulkomaalainen terveydenhuollossa 1 op -verkkokurssi 11.10. alkaen

Opintojaksolla perehdytään käytännönlähtöisesti tilanteisiin, joita lähes jokainen terveydenhuollon ammattilainen kohtaa työssään, kun potilaana on ulkomaalainen, toisenlaisesta kulttuurista tuleva henkilö. Jaksolla käsitellään mm. ulkomaalaisterveydenhuoltoon liittyviä säännöksiä sekä kulttuurierojen vaikutusta sairauskäsityksiin ja hoitoihin. Erityisesti käydään läpi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä. Jakso sopii hyvin terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja alan opettajille.

Kulkutautien historia ja muita näkökulmia lääketieteen historiaan

Lääketieteen historian opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita terveyden ja sairauden luonteen ymmärtämisestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon kehityksestä ja niiden suhteesta muuhun yhteiskuntaan — mukaan lukien taide ja kulttuuri. Opinnot alkavat Johdatus lääketieteen historiaan 2 op -opintojaksolla 9.9.2021. Kulkutautien historia 1 op -jakso alkaa tammikuussa.

Stressilääketiede ja Lihavuus-jaksot sekä hoitotieteen ja gerontologian opintoja

Stressilääketiede 3 op -jakson asiantuntijaluentosarja perehdyttää stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa ja kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Opinnot alkavat verkossa 14.9. Opinnot ovat tarjolla myös useissa avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Lihavuus I 2 op ja II 2 op -opintojaksot järjestetään syyslukukaudella verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Jaksoilla perehdytään monipuolisesti lihavuuteen liittyviin tekijöihin ja lihavuuteen tutkimusalueena. Opinnot soveltuvat erityisesti terveydenhuoltoalan sekä muiden alojen työntekijöille, opiskelijoille ja opettajille, joiden on tärkeää tietää syömiseen ja lihavuuteen liittyvistä sosiaalisista ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista sekä hoitomuodoista elintapaohjauksineen.

Gerontologian opintoihin kuuluva Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op -jakso on opintotarjonnassa Turun kesäyliopiston lisäksi Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Mikkelin ja Päijät-Hämeen kesäyliopistoissa.

Terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneille tarkoitetut hoitotieteen aineopinnot 35 op alkavat verkko-opintoina 13.9. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea TtT- ja TtM-tutkintoon avoimen yliopiston väylän kautta. Opintojen esittelytilaisuus pidetään 26.8. klo 17 - 18. Tervetuloa mukaan!

Tiedustelut: suunnittelija Katja Kivistö, katja.kivisto@utu.fi, puh. +358 50 465 8853

Luotu 18.08.2021 | Muokattu 18.08.2021