Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen opiskeluympäristöä

Uusien diplomi-insinöörikoulutusten ensimmäiset professorit valittu

06.02.2020

Uusiin professuureihin on valittu kolme laaja-alaista asiantuntijaa.

Turun yliopiston tulevien kone- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmien uusia tekniikan alan professuureja haki syksyllä yhteensä 165 henkilöä. Ensimmäiset professorit on valittu ja he aloittavat työnsä kevään 2020 aikana. Konetekniikan professoreiksi valittiin Jussi Kantola ja Antti Salminen, materiaalitekniikan professoriksi Kati Miettunen.

Uusien professorien tutkimusprofiilit vahvistavat yhdessä Turun yliopiston strategian mukaista monitieteisyyteen perustuvaa tutkimusta ja tukevat yliopiston tekniikan koulutusohjelmien kehittämistä.

– Saimme tehtäviin korkeatasoiset ammattilaiset, joiden osaaminen vahvistaa merkittävästi tekniikan tutkimusta Turun alueella. Olen myös varma, että uudet diplomi-insinöörikoulutuksemme saadaan laadukkaasti ja vauhdilla käyntiin, kun ensimmäiset opiskelijat saapuvat syksyllä 2020, vararehtori Mika Hannula sanoo. Hannula toimii tekniikan laajennuksen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Jussi Kantola on toiminut vuodesta 2013 professorina Vaasan yliopistossa sekä muun muassa varadekaanina, laitosjohtajana ja yliopiston hallituksessa. Kantolalla on lisäksi monipuolista kokemusta työskentelystä ulkomaisissa yliopistoissa. Hän on parhaillaan vierailevana professorina Puolassa Poznan teknillisessä yliopistossa ja Thaimaan Bangkokissa Kasetsartin yliopistossa. Hän on myös työskennellyt kolme vuotta korealaisessa KAIST:ssa, joka on yksi maailman parhaista teknillisistä yliopistoista. Kantola aloitti Turun yliopistossa 1. helmikuuta. Hänen erityisalueensa on tuote- ja palvelumuotoilu.

Antti Salminen on toiminut vuodesta 2008 professorina Lappeenrannan-Lahden teknillisessä LUT-yliopistossa (ent. Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Hänellä on runsaasti kokemusta opetuksesta ja koulutuksen suunnittelusta sekä laboratorion johtamisesta. Salmisella on erinomaiset yritysverkostot Turun alueella sekä kokemusta useista kansainvälisistä arviointitehtävistä ja jäsenyyksistä alansa projekteissa ja asiantuntijaorganisaatioissa. Salminen on lisäksi nimitetty Turun Koneteknologiakeskuksen tieteelliseksi johtajaksi. Salminen aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta. Hänen erityisalueensa on laserhitsaus ja metallien 3D-tulostus.

Kati Miettunen on toiminut akatemiatutkijana ja sitä ennen Suomen Akatemian tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2012 ja työskennellyt muun muassa post doc -tutkijana Lontoon Imperial Collegessa vuosina 2011–2012. Hän on osallistunut muun muassa Slush-teknologia- ja kasvuyritystapahtumaan Materials Matter -näyttelyllä 2018, joka esitettiin myöhemmin myös EU-kokousten mediakeskuksessa. Miettunen tulee toimimaan materiaalitekniikan vastuuprofessorina ja hän aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta. Hänen erityisalueena on aurinkopaneeleissa käytettävät materiaalit.

Turun yliopisto jatkaa uusien konetekniikan ja materiaalitekniikan professorien rekrytointeja. Yliopisto on sitoutunut vähintään kymmenen uuden tekniikan professorin rekrytointiin. Heiltä toivotaan kone- tai materiaalitekniikan vankkaa osaamista, sekä erityisosaamista liittyen esimerkiksi materiaalien lujuuteen, teollisuusmateriaaleihin, terveysteknologiaan, autonomisiin järjestelmiin, biomateriaaleihin, robotiikkaan, sähköisiin materiaaleihin, 3D-tulostukseen tai akkuteknologiaan.

Ensimmäiset kone- ja materiaalitekniikan tutkinto-opiskelijat Turun yliopisto ottaa syksyllä 2020 ja koulutuksiin voi hakea kevään yhteishaussa.

Luotu 06.02.2020 | Muokattu 07.02.2020