Uutta kansalaisvaikuttamisen muotoa kokeillaan kunnallisen kansanäänestyksen yhteydessä Mustasaaressa

04.02.2019

Suomessa kokeillaan aivan uudenlaista tapaa lisätä kansalaisdemokratiaa Mustasaaren kuntaliitoskansanäänestyksen yhteydessä. Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat toteuttavat ennen maaliskuista kansanäänestystä kansalaisraadin, jossa tavalliset kuntalaiset arvioivat kuntaliitoksen hyviä ja huonoja puolia.

Mustasaarelaiset äänestävät maaliskuussa kuntaliitoksesta Vaasan kanssa. Ennen kansanäänestystä järjestettävässä Mustasaaren kansalaisraadissa seurataan tarkkaan määriteltyä kansalaisaloitteiden arviointimenetelmää, joka on käytössä muun muassa Oregonissa Yhdysvalloissa.

– Kansanäänestyksiä järjestetään Suomessa verrattain harvoin. Mustasaaren kunnallinen kansanäänestys tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kansanäänestyskysymystä arvioivan kansalaisraadin toteuttamiseen Suomessa. Vaikka samankaltaisia prosesseja on sovellettu esimerkiksi Irlannissa, tämä on ensimmäinen kerta, jolloin tätä menettelytapaa käytetään Euroopassa, Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä toteaa.  

Oregonin käytäntöä koskevat tutkimukset osoittavat, että äänestäjät luottavat kansalaisraateihin ja pitävät niiden tuottamaa tietoa hyödyllisenä.

– Kansalaisraatien avulla voidaan parantaa demokraattisia prosesseja tarjoamalla äänestäjille selkeää ja luotettavaa tietoa äänestyksen kohteena olevasta aiheesta. Tällöin äänestäjät voivat tehdä päätöksiä tietoon perustuen. Kansalaisraadin käyttö voikin tuoda helpotusta tietoympäristön haasteisiin suorissa kansanäänestyskysymyksissä, Setälä kertoo.

Raati kokoontuu kahtena viikonloppuna helmikuussa

Mustasaaren raatiin kutsuttiin tammikuussa 1 400 satunnaisesti valittua mustasaarelaista.

– Raati kiinnosti mustasaarelaisia. Noin viisi prosenttia kutsutuista ilmoittautui vapaaehtoisiksi raatiin. Tämä on selvästi korkeampi prosenttiosuus kuin vastaavissa kansalaisraadeissa Yhdysvalloissa. Kiinnostuneiden joukosta raatiin valittiin 24 osallistujaa siten, että he edustavat parhaalla mahdollisella tavalla Mustasaaren väestöä kielen, iän, sukupuolen, asuinpaikan ja kuntaliitosta koskevan kannan suhteen, Setälä summaa.

Kansalaisraati kokoontuu kahtena viikonloppuna 9.–10. ja 16.–17. helmikuuta Mustasaaressa. Ensimmäisenä viikonloppuna raati kerää tietoa kuntaliitoksesta. Se kuulee kuntaliitoskysymyksen asiantuntijoita sekä poliitikkoja, jotka esittävät väitteitä kuntaliitoksen puolesta ja vastaan. Osallistujat tutustuvat myös kuntaliitossopimusta koskevaan kirjalliseen materiaaliin.

Toisena viikonloppuna raati arvioi esitettyjä väitteitä ja laatii julkilausuman, joka jaetaan postitse kaikille mustasaarelaisille äänioikeutetuille noin kolme viikkoa ennen kansanäänestystä. Yhden sivun pituinen julkilausuma sisältää kuntaliitoskysymyksen keskeiset tosiasiat sekä raadin osallistujien olennaisimpina ja luotettavimpina pitämät perustelut kuntaliitoksen puolesta ja sitä vastaan.

– Kansalaisraati ei ota kantaa siihen, miten pitäisi äänestää. Sen sijaan se arvioi kuntaliitokseen liittyviä väitteitä siltä kannalta, ovatko ne äänestäjille olennaista tietoa ja ovatko ne luotettavia. Julkilausuman avulla on tarkoitus auttaa toisia äänestäjiä tekemään harkittuja äänestyspäätöksiä moniulotteisessa ja kauaskantoisessa kuntaliitoskysymyksessä, Setälä toteaa.

Lisätietoja:
- http://paloresearch.fi/kansalaisraati/
- professori Maija Setälä, Turun yliopisto, maija.setala@utu.fi, 029 450 2737 (haastattelupyynnöt suomeksi)
- projektitutkija Maria Bäck, Åbo Akademi, maria.t.back@abo.fi, 044 585 6076 (haastattelupyynnöt ruotsiksi).

Kansalaisraati kokoontuu Mustasaaressa 9.–10. ja 16.–17 helmikuuta 2019 (Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4). Yleisöllä ja medialla on mahdollisuus seurata raadin työskentelyä erikseen ilmoitettuina aikoina (aikataulutiedot löytyvät osoitteesta http://paloresearch.fi/kansalaisraati/). Medialle järjestetään infotilaisuus kansalaisraadin lausumasta sen julkistamispäivänä 25.2.2019 klo 15.00 Mustasaaren virastotalolla (kokoushuone Oskarshamn), jossa on mahdollisuus haastatteluihin.

Luotu 04.02.2019 | Muokattu 04.02.2019