Vaikuttavuussäätiö myönsi professori Tero Soukalle rahoituksen Radiometer Turku Oy:n kanssa toteutettavaan tutkimukseen

08.12.2022

Vaikuttavuussäätiö on myöntänyt Turun yliopiston bioteknologian laitoksen professorille, InFLAMES-lippulaivan ryhmänjohtajalle Tero Soukalle 152 500 euron rahoituksen kumppaniyritys Radiometer Turku Oy:n kanssa toteutettavaan tutkimukseen. Kyseessä on uusi Tandem Industry Academia Professor -rahoitus, jonka Vaikuttavuussäätiö myönsi kuudelle suomalaiselle professorille.

Vaikuttavuussäätiö avasi uuden Tandem Industry Academia Professor (TIA Professor) -haun syksyllä 2022 ja rahoituksen saaneet professorit on nyt valittu. TIA-rahoitus myönnettiin kuudelle professorille yrityksen kanssa toteutettavaa tutkimusta varten.

Professori Tero Soukka sai rahoituksen projektille, jossa kehitetään uudenlaista valmistusmenetelmää bioteknologisille tuotteille

– Tässä projektissa tutkimuksen tarve lähtee yrityksestä – sitä ei tarvitse keksiä itse. Kumppaniyrityksen tuotteella on kasvava kysyntä, ja samalla haaste. Heidän tulee ratkaista, miten tuotetta voidaan valmistaa kasvavan kysynnän tarpeisiin ja samalla säilyttää tuotteen laatu ja parantaa hintakilpailukykyä. Tämä tekee tutkimusongelmastamme monivaiheisen ja poikkeuksellisen haastavan, Soukka kertoo.

Soukan hankkeessa tutkitaan uusia ratkaisuja in vitro -diagnostiikan testien jatkuvatoimiseen valmistukseen yhdessä Radiometer Turku Oy:n kanssa. In vitro -testit ovat laajalti käytössä sairaaloissa esimerkiksi päivystyksessä, kun potilaan diagnoosi täytyy saada nopeasti. Nykyisin näitä terveysteknologian testejä tuotetaan monivaiheisissa eräprosesseissa ja niiden valmistusaika on pitkä.

Hankkeessa selvitetään, mitkä menetelmät tai teknologiat voisivat mahdollistaa siirtymän eräprosesseista niin sanottuun jatkuvatoimiseen valmistukseen, jossa yksi testi käy läpi kaikki valmistusvaiheet kerralla. Jatkuvatoiminen valmistus lyhentää tuotteen valmistusaikaa, kasvattaa tuotantokapasiteettia, vähentää jätettä, laskee tuotantokustannuksia ja tuottaa parhaimmillaan tasalaatuisempia tuotteita. Tutkimustulokset palvelevat in vitro -terveysteknologian kehittäjiä ja niitä on mahdollista soveltaa bioteknologia-alalle laajemminkin.

Rahoituksella tuetaan elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä

TIA-rahoitus tarjoaa professoreille mahdollisuuden keskittyä omaan tutkimukseen ja hyödyntää yritysten käytännön tuntemusta. Kun maailmanluokan tutkimusosaaminen ja teollisuuden käytännön ymmärrys yhdistyvät, on mahdollista luoda laajasti sovellettavaa tietoa molempien osapuolten tarpeisiin.

Moni rahoituksen saaneista professoreista näkee yhteistyöhankkeiden tuovan lisäarvoa yliopistojen tarjoamaan opetukseen ja koulutukseen.

– Työelämäyhteistyön vahvistaminen auttaa toivottavasti tulevaisuudessa huomioimaan yritysten tarpeita entistä paremmin koulutuksen sisällön kehittämisessä, Soukka toteaa.

TIA-professori viettää yhtä vuotta vastaavan ajan yrityksen tarjoamissa tiloissa rahoituksen aikana. Rahoitus voi jakaantua korkeintaan kolmen vuoden ajanjaksolle. Rahoituksen tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä ja tarjota professorille ensikäden tietoa elinkeinoelämän kannalta relevanteista tutkimusongelmista. Projekti voi koostua yhteisestä esikilpailullisesta tutkimuksesta ja muusta sitä tukevasta toiminnasta.

Luotu 08.12.2022 | Muokattu 08.12.2022