Vaikuttavuussäätiöltä rahoitus Riitta Lahesmaan ja Milica Todorovicin tutkimushankkeille

31.08.2023

Vaikuttavuussäätiö myönsi Riitta Lahesmaan ja Milica Todorovicin johtamille hankkeille Tandem Industry Academia Postdoc -rahoitukset. Tutkimukset toteutetaan yhteistyössä yrityskumppanin kanssa.

Vaikuttavuussäätiö myönsi professori Riitta Lahesmaalle 224 639 euron rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan kehon omaa immuunipuolustusjärjestelmää hyödyntävää hoitomuotoa syövän hoidossa. Lahesmaa on Turun biotiedekeskuksen johtaja ja INFLAMES-lippulaivan ryhmänjohtaja. Tutkimus toteutetaan yhdessä Orion Pharman kanssa.

Immunoterapia eli kehon omaa immuunipuolustusjärjestelmää hyödyntävä hoitomuoto on mullistanut syövän hoidon, mutta on paljon syöpätyyppejä, jotka eivät vastaa immunoterapiaan toivotusti. Lahesmaan johtamassa tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan tämä haaste tarkastelemalla immuunisoluja lamaannuttavia T-soluja. Tutkijat etsivät uusia keinoja muokata T-soluvasteita ja tunnistaa potilaita, joille immunoterapia sopii. Uusi tutkimustieto hyödyttää niin akateemista tutkimusta, lääketeollisuutta kuin syöpäpotilaitakin.

Materiaalitekniikan apulaisprofessori Milica Todorovic sai Vaikuttavuussäätiöltä 170 638 euron rahoituksen puolijohdemateriaalien kehitykseen liittyvälle tutkimukselle. Tutkimus toteutetaan yhdessä Comptek Solutions Oy:n kanssa.

Puolijohdepintojen käyttö on välttämätöntä optoelektroniikassa (esim. LED-televisiot), aurinkokennoissa ja tietokonetekniikassa, ja nämä alat kasvavat nopeasti. Puolijohdemateriaalien ja -laitteiden kehitys voi näin ollen vaikuttaa merkittävästi koko puolijohdealan arvoketjuun. Todorovicin johtamassa tutkimuksessa tutkijat analysoivat tarkasti Comptek Solutions Oy:n valmistamien puolijohderakenteiden pintojen ja rajapintojen rakenteita, jotta yritys pystyisi soveltamaan materiaaleja erilaisiin teknologioihin. Yhteistyö avaa akateemiselle yhteisölle uusia tutkimuspolkuja puolijohdealalla ja vahvistaa Suomen kilpailuasemaa maailmanlaajuisilla puolijohdemarkkinoilla.

Vaikuttavuussäätiö myönsi yhteensä 2,1 miljoonaa euroa rahoituksina kymmenelle tutkimushankkeelle. Tandem Industry Academia Postdoc -rahoituksessa etsittiin hankkeita, jotka tähtäävät sekä akateemiseen että kaupalliseen vaikuttavuuteen yhdessä yritysten kanssa. Rahoitetuissa hankkeissa ratkotaan monia yhteiskunnallisesti merkittäviä haasteita.

Luotu 31.08.2023 | Muokattu 31.08.2023