UTUlähettiläät 2020 ryhmäkuva

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakoi apurahoja ja stipendejä Turun yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille

11.05.2021

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakoi 11.5. apurahoina ja opintostipendeinä yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Turun yliopistoon apurahoja myönnettiin 46 opiskelijalle, tutkijalle ja yhdistykselle yhteensä yli 600 000 eurolla. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden perustama Vastalääke ry palkittiin työstä luotettavan terveystiedon puolustamisessa. 

Tämän vuoden haussa apurahahakemuksia lähetettiin Varsinais-Suomen rahastoon ennätykselliset 1 150 hakemusta. Apurahoja myönnettiin yhteensä 117 kappaletta. Suurin osa apurahoista myönnettiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina tieteen- ja taiteenharjoittajille. Muut apurahat osoitettiin erilaisten tutkimus- ja kulttuurihankkeiden kuluihin. 

Tänä vuonna Turun yliopistoon myönnettiin yhteensä 46 stipendiä tai apurahaa. Myönnettyjen apurahojen tai stipendien suuruus vaihteli 2 500 eurosta 39 000 euroon. Katso listaus kaikista Turun yliopistoon liittyvistä apurahansaajista.

Vastalääke ry:lle palkinto luotettavan terveystiedon puolustamisesta

Varsinais-Suomen rahasto päätti tänä vuonna lisäksi jakaa 10 000 euron palkinnon Vastalääke ry:lle heidän työstään luotettavan terveystiedon puolustamisessa.

Vastalääke ry on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden perustama yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on lääke- ja terveystieteen popularisointi. Vastalääke haluaa kannustaa kansalaisia, median edustajia ja päättäjiä kriittiseen ajatteluun, näyttöön perustuvan tiedon hankkimiseen ja synnyttää dialogia asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä.

Varsinais-Suomen Kulttuurirahaston tiedotteessa todetaan Vastalääkkeen olevan tärkeä ja ajankohtainen yhdistys, jonka toiminnassa toteutuu myös rahaston apurahahaun painotus vahvistaa tieteen tai taiteen keinoin luottamusta tietoon ja edistää hyvää vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Keskusrahaston haku on lokakuussa ja maakuntarahastoilla on yhteinen hakuaika tammi-helmikuussa. Varsinais-Suomen rahasto myöntää apurahoja Varsinais-Suomessa asuville tai syntyneille hakijoille sekä maakunnassa tehtävään tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen työhön ja muuhun kulttuuritoimintaan.

Luotu 11.05.2021 | Muokattu 11.05.2021