Vastalääke.fi-sivustosta halutaan tulevaisuudessa entistäkin monipuolisempi

20.03.2020

Virheellisiä terveysväittämiä vastaan taistelevalle Vastalääke.fi-sivustolle myönnettiin Vuoden journalistinen -teko palkinto keskiviikkona 11.3.2020. Lääketieteen opiskelijoiden, Kansanvalistusseuran ja terveysalan asiantuntijoiden yhteistyössä toteuttama sivusto pyrkii tulevaisuudessa tuottamaan entistäkin monipuolisempaa sisältöä. 
 

Vastalääke.fi-sivustolla julkaistaan tutkimukseen perustuvia mutta helppotajuisia artikkeleita tieteestä ja terveydestä. Lähtökohtana on huoli virheellisten ja epäselvien terveysväittämien lisääntymisestä mediassa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Sivustoa ovat olleet luomassa myös muun muassa lääketieteen professori Juhani Knuuti ja Lääkärien sosiaalinen vastuu ry.

Turun yliopistossa lääketiedettä opiskeleville Vastalääke ry:n puheenjohtajalle Oskari Välimäelle ja entiselle puheenjohtajalle Tatu Hanille palkinto on suuri kunnia.

– Alkaessamme työstää Vastalääke.fi-sivustoa mieleen ei tullut, että muut näkisivät työmme yhteiskunnallisesti näin tärkeänä. Lähdimme opiskelijoina mukaan toimintaan intohimosta. Yhteistyö sivuston perustamista koordinoineen Kansainvalistusseuran kanssa on ollut sujuvaa, Han kertoo.

Vastalääke.fi taistelee vääriä terveysväittämiä vastaan

Hanin ja Välimäen mukaan palkinto on osoitus siitä, että terveyskeskustelussa kaivataan selkeyttä.

– Terveys ja sen ylläpitäminen on yksi ihmisen tärkeimmistä arvoista. Sen eteen halutaan tehdä töitä. Jos netissä ei ole luotettavaa ja yleistajuista tietoa, niin tieto etsitään muualta. On tärkeää, että on tahoja, jotka tuottavat helppotajuista tietoa, Han kommentoi.

Hanin ja Välimäen mukaan sosiaalisella medialla on suuri rooli terveyskeskustelussa. Verkossa yksittäisten henkilöiden on helppo jakaa subjektiivisia näkemyksiään.

– Kun puhutaan terveydestä, niin kaikki esimerkiksi biologisiin faktoihin liittyvät väittämät eivät ole mielipidekysymyksiä. Jos perustaa mielipiteensä puhtaasti omaan kokemukseen, tieto ei välttämättä ole yleistettävissä, Välimäki sanoo.

Tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisten tulee kyetä ottamaan kantaa

Tulevaisuudessa Vastalääke.fi-sivustosta halutaan tehdä entistäkin monipuolisempi. Ulkopuolisesta rahoituksesta olisi apua sivuston kehittämisessä. Esimerkiksi kielenhuoltoon rahoitusta toivotaan mahdollisimman objektiivisilta ja riippumattomilta tahoilta, kuten valtion instituutiolta tai yleishyödyllisiltä säätiöiltä. Sen sijaan lääketeollisuudelta, tai muilta tahoilta joilla olisi markkinoinnin kannalta mahdollisuus hyötyä yhteistyöstä rahallisesti, ei sivusto ota rahoitusta vastaan.

– Haluamme luoda Vastalääke.fi-sivustosta kirjaston, josta kuka tahansa löytää terveysaiheista tietoa. Haluamme sivuston pysyvän tieteellisesti laadukkaana, sekä kielellisesti hyvänä ja yleistajuisena. Olemme myös miettineet muun muassa podcastien tekoa, Han kertoo.

Han ja Välimäki haluaisivat tulevaisuudessa laajentaa myös Vastalääkkeen koulutustoimintaa. Tavoitteena on tarjota lääketieteellisissä yliopistokaupungeissa jokavuotista koulutusta lääketieteen ja muiden akateemisten terveysalojen opiskelijoille.

– On tärkeää, että tulevat terveydenhuollon ammattilaiset ovat valmiita ottamaan kantaa ja osallistumaan julkiseen keskusteluun, Välimäki sanoo.

– Olemme myös käyneet puhumassa koululaisille yleisesti kriittisestä ajattelusta. Sitäkin toimintaa haluaisimme laajentaa. Vaikka kuinka julkaisemme artikkeleita terveysväitteistä, niin tärkeämpää on saada tuleville sukupolville taito ja kyky itse suodattaa tietoa. Medialukutaidon ilosanomaa olisi kiva saada levitettyä eteenpäin heille, Han sanoo.

Teksti ja kuva: Veera Heinonen

Luotu 20.03.2020 | Muokattu 28.05.2020