Vastuullinen johtaminen ja työelämän metataidot kaupallistettavan innovaation ytimessä

15.06.2021

collaboration

CCR:n tutkimusryhmä on saanut Business Finlandilta Research to Business -rahoituksen tutkimuslähtöisen innovaation kaupallisen potentiaalin ja kaupallistamismallien selvittämiseen. Kaupallistettava innovaatio on uudenlainen kollaboratiivinen osaamisen kehittämisen ja muutoksenhallinnan työkalu, jota voidaan hyödyntää alustamaisesti.

Ratkaisu mahdollistaa työelämässä kriittisten metataitojen tehokkaan kehittämisen ja mittaamisen kollaboratiivisessa ympäristössä yksilöllistä dataa hyödyntäen. Teemallisesti keskiössä on vastuullisen liiketoiminnan dynamiikka, jossa ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys nähdään tasavertaisina kilpailukyvyn edellytyksinä. Innovaatiossa nähdään kaupallista potentiaalia erityisesti rekrytointi- ja muutosjohtamisen prosessien tukena.

Hanke tukee osaltaan Turun kauppakorkeakoulun missiota kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita ja johtajia suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin sekä julkisen sektorin palvelukseen.

Hanke on puolitoistavuotinen ja se alkaa 1.8.2021. Hankkeessa CCR:n lisäksi ovat mukana Tietotekniikan laitos (Teknillinen tiedekunta) sekä Johtamisen ja yrittäjyyden laitos (TSE). Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös psykologian tutkijoiden kanssa.

Monitieteisen hankkeen vastuullisena johtajana toimii Eeli Saarinen.


Lisätietoja hankkeesta:
Kehityspäällikkö Eeli Saarinen, puh.: 0400 817 333, eeli.saarinen[at]utu.fi

Luotu 15.06.2021 | Muokattu 15.06.2021