Video: Miten ulkonäkö vaikuttaa menestykseen?

24.10.2019

Ulkonäöllä on paljon merkitystä ihmisen taloudelliseen ja sosiaaliseen menestykseen. Videolla taloussosiologian dosentti Outi Sarpila kertoo, miksi ulkonäköä on tärkeää tutkia eriarvoistumisen näkökulmasta.

Sarpila toteaa, että ihmiset itse määrittelevät ulkonäön saaman arvon. Usein esimerkiksi ajatellaan, että niin sanotusti hyvän näköisten ihmisten on helpompi löytää seurustelusuhteita. Tätä pidetään luonnollisena.

Ulkonäkö voi vaikuttaa myös siihen, ketkä saavat palvelua tai pääsevät tiettyihin työpaikkoihin. Sama ulkonäkö voi yhtäällä sulkea ovia ja toisaalla taas avata niitä.

– Ulkonäkö eriarvoistaa ihmisiä joka päivä. Sen vuoksi ulkonäön merkityksen tutkiminen on tärkeää, Sarpila perustelee.

Ulkonäköä ja sen suhdetta menestykseen käsitellään Turun yliopiston taloussosiologien tuoreessa teoksessa Ulkonäköyhteiskunta – ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa. Sarpila on yksi teoksen kirjoittajista. Nyt Sarpilalla on työn alla hanke, johon hän on saanut rahoituksen Suomen Akatemialta. Tutkimuskohteena ovat ulkonäön taloudellisten seurausten sosiaaliset mekanismit.

Luotu 24.10.2019 | Muokattu 24.10.2019