ViLLE-oppimisjärjestelmälle 1,6 milj. euron rahoitus koululaisten matematiikan oppimistulosten parantamiseen

17.05.2021

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rahoittaa yhdessä Suomen Kulttuurirahaston kanssa kahta projektia, joiden tavoitteena on vahvistaa matematiikan oppimista ja kaventaa matematiikan oppimiseroja. Turun yliopistossa kehitetty oppimisjärjestelmä ViLLE pyrkii ehkäisemään oppimisen eriytymistä oppimisanalytiikalla.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rahoittaa innovaatioiden kehitystä, jotta kaikilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia matematiikkaa. ViLLE-oppimisjärjestelmän saamalla 1,6 miljoonan euron rahoituksella kehitetään oppimisen ja opetuksen ekosysteemiä, jossa oppimisanalytiikan avulla yhdistetään laadukas, tutkimukseen perustuva pelillinen pedagogiikka oppimisen edistymisen arviointiin. Säätiöt tukevat myös 0,7 miljoonalla Niilo Mäki -instituutin Ekapeli-matikka -oppimispelin kehitystyötä.

Osaaminen eriytyy, ja epätasa-arvoiset oppimistulokset voivat vaikuttaa pitkälle nuoren tulevaisuuteen. Osaamiserot repeävät erityisesti alakoulun kolmannelta luokalta eteenpäin. Siksi hankkeessa painopiste onkin luokka-asteilla 3–6. Koronapandemia ja etäopetus ovat korostaneet eroa entisestään, sillä etänä on vaikea seurata oppilaan kehitystä ja tarjota tarvittavaa tukea.

- Haluamme mahdollistaa, että ihan jokainen voi oppia ja innostua matematiikasta. Meille on tärkeää, että oppilailla on mahdollisuus harjoitella matematiikkaa omilla ehdoillaan, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön asiamies Antti Aarnio sanoo.

ViLLE on Turun yliopistossa kehitetty oppimisjärjestelmä, josta löytyy opintopolkuja eri aineille. Kehitystyötä oppimisjärjestelmän tueksi on tehty useissa yliopistoissa ympäri Suomea ja maailmaa.  Alusta tarjoaa opettajalle tai ohjaajalle tietoa lapsen edistymisestä ja keinoja puuttua heikompiin oppimistuloksiin tarjoamalla lisätukea.

- Suomessa on huippuopettajia ja ViLLEä on kehitetty heidän kanssa yhteistyössä. Kaiken tavoitteena on parantaa tutkitusti lasten oppimista, ja luoda oppimisen ja opetuksen ekosysteemi. Ekosysteemin avulla voidaan tunnistaa ja ehkäistä oppimisvaikeuksia ja tuottaa opettajien työtaakkaa helpottavia digitaalisia materiaaleja ja työkaluja, Turun yliopiston apulaisprofessori Mikko-Jussi Laakso kertoo.

Hankkeen toteuttaa Oppimisanalytiikan keskuksen kanssa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan matematiikan oppimisen ja opetuksen asiantuntijat, Tampereen yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan pelillisen oppimisen tutkimusryhmä sekä unkarilaista matematiikan opetusta Suomessa kehittävät Varga-Nemeyi -yhdistyksen kokeneet opettajat.

- Joustavan matemaattisen ajattelun kehittämisessä opettajan toiminnalla on suuri merkitys. Sen takia ekosysteemiin on kiinteästi integroitu opettajien täydennyskoulutusta, toteaa matematiikan oppimisen tutkija, kasvatustieteen professori Minna Hannula-Sormunen.

ViLLE on käytössä jo puolessa Suomen kouluissa. Tämän rahoituksen avulla oppimisjärjestelmää voidaan kehittää kansainvälisestikin ainutlaatuinen tutkijoiden ja opettajien yhteinen opetuksen kehittämisen yhteisö. Aiemmat tulokset ViLLEn oppimispolkujen käytöstä ovat huimia. ViLLEn oppimispolkuja hyödyntämällä yhdellä oppitunnilla viikossa oppilaat ovat saavuttaneet kahden kouluvuoden aikana useiden kuukausien etumatkan muihin nähden. Kunnianhimoisena tavoitteena on tuoda ViLLE jokaiseen Suomen kouluun.

> Lue lisää ViLLEstä

Luotu 17.05.2021 | Muokattu 17.05.2021