WISE-hanke tukee päättäjiä koronaviruspandemian aikana tehtävissä päätöksissä

27.04.2020

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on mukana STN-rahoitteisessa WISE-hankkeessa, jossa kehitetään monimutkaisiin yhteiskunnan ja ympäristön kriiseihin soveltuvia päätöksentekotapoja. Tutkijat ovat osana monitieteellistä tutkimusryhmää suunnittelemassa parhaillaan kuntapäättäjille ja asiantuntijoille uudenlaista harjoitusta, jossa rakennetaan tilannekuvaa kriisistä sekä siinä vallitsevasta epävarmuudesta ja tarvittavasta tiedosta. 

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa WISE-hankkeessa (Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin, 2018–2023) kehitetään monimutkaisiin yhteiskunnan ja ympäristön kriiseihin soveltuvia päätöksentekotapoja, jotka perustuvat tutkimustietoon, ovat ripeitä, mutta ottavat samalla huomioon päätösten pitkän aikavälin polkuriippuvuudet ja epävarmuudet. 

Hankkeessa selvitetään nyt, miten koronaviruspandemian kuluessa tehtävillä päätöksillä voidaan rakentaa kriisit kestävää Suomea. Tutkijoiden mukaan koronaviruspandemian kuluessa Suomessa tehdään kauaskantoisia päätöksiä hyvin nopealla aikataululla ja usein puutteellisin tiedoin. 

Tutkijoiden mukaan on tärkeää tiedostaa epävarmuuden vallitessa tehtyjen päätösten pitkän aikavälin polkuriippuvuudet: aiemmat päätökset vaikuttavat tulevaisuuden päätöksentekomahdollisuuksiin. Siirryttäessä pandemiaa seuraavaan jälleenrakennusvaiheeseen tehdään merkittäviä strategisia resursointipäätöksiä, jotka nekin sitovat yhteiskunnan toimintoja ja rakenteita kauas tulevaisuuteen ja edellyttävät tieteidenvälistä asiantuntemusta. 

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on mukana hankkeessa keskittyen erityisesti kehittämään uudenlaisia strategisen päätöksenteon harjoituksia, politiikkapäämajoja (policy operations room, POR), jotka ovat käytännön työkaluja myös todennäköisyysmallinnukseen ja riskianalyysiin perustuvalle päätöksenteolle.  
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijat, professori Toni Ahlqvist ja tutkimuspäällikkö Marko Ahvenainen, ovat osana monitieteellistä tutkimusryhmää suunnittelemassa parhaillaan kuntapäättäjille ja asiantuntijoille uutta POR-harjoitusta, jossa tilannekuvaa kriisistä sekä siinä vallitsevasta epävarmuudesta ja tarvittavasta tiedosta rakennetaan niin todennäköisyysmallinnuksen kuin mahdollista ja uskottavaa hahmottavan harkinnan avulla. 

– Harjoituksen tarkoituksena on simuloida tilannekuvan rakentamista ja päätöksentekoa arvaamattomissa – ja mahdolliseksi uskotun rajoja covid-pandemian lailla koettelevissa – kriisitilanteissa yhdessä poliittisten päättäjien ja eri sektorien asiantuntijoiden kanssa. Harjoituksessa kokeillaan ja koetellaan tapoja toimia perustellusti ja harkitusti sietämättömässä epävarmuudessa. Tutkimuksellisesti tavoitteena on päästä myös aidosti poikkitieteelliseen tarkasteluun ja toimintatapaan, Marko Ahvenainen kertoo. 
 
Alla esitetyt politiikkasuositukset pohjautuvat WISE-hankkeeseen ja keskittyvät pandemian jälkihoidossa tapahtuvan päätöksenteon käytäntöihin.

  1. Polkuriippuvuuksia ennakoivat asiantuntijaprosessit on rakennettava ennen kriisejä
  2. Liikkumavaraa turvaavia ylimääräisiä resursseja on ylläpidettävä
  3. Osittain päällekkäiset toiminnot on hyväksyttävä
  4. Erityyppisten asiantuntijoiden valtuudet kriisipäätöksenteossa on selkeytettävä
  5. Asiantuntijatiedolle asetettavat vaatimukset on täsmennettävä kriisipäätöksenteossa
  6. Kykyä tunnistaa strategiset virheet on kehitettävä

Politiikkasuositus on ladattavissa kokonaisuudessaan hankkeen verkkosivuilta.     

Luotu 27.04.2020 | Muokattu 27.04.2020