Yhteiskunnallinen vaikuttavuus esillä georgialaisten yliopistojen edustajien vierailulla

05.12.2022

Turun yliopistolla vieraili georgialaisten yliopistojen keskusjohdon edustajia 21.-26.11. Vierailun taustalla oli yliopistojen yhteinen SQUARE-projekti, jonka pääpaino on yliopiston kolmannen tehtäväalueen kehittämisessä. Vierailulla edustajisto tutustui Turun yliopistolla tehtävään yritysyhteistyöhön ja uusien yritysten kehittämistoimiin.

Turun yliopiston Brahea-keskus kehittää Square-hankkeessaan georgialaisten yliopistojen kolmannen tehtäväalueen strategiaa. Yliopiston kolmannen tehtävän mukainen vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus olivat teemana myös vierailun aikana. Brahea-keskuksen tehtävänä hankkeessa on antaa koulutusta, käytännön esimerkkejä ja mentorointia, jotta yliopistot voivat rakentaa strategiaansa.

Esillä monimuotoista vuorovaikutusta

Tutkimuskoordinaattori Tuomas Ranti ja projektipäällikkö Vesa Hautala Turun yliopiston Brahea-keskuksesta järjestivät opintovierailun, jossa yliopiston ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta esiteltiin käytännön tasolla. Tämä oli jo toinen Square-projektin vierailu Turkuun. Tällä kertaa vierailu keskittyi Turun yliopiston yritysyhteistyöhön sekä osaamisen ja tutkimuksen kaupallistamiseen. Georgialaiset tutustuvat muun muassa yliopistoista lähteneisiin Spin-off -yrityksiin, Kasvatustieteellisen tiedekunnan yritysyhteistyöhön ja Boost Turku -opiskelijoiden yrittäjyysyhteisöön.

Turun yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen monimuotoisuus ja -tasoisuus teki osallistujiin vaikutuksen. Vierailukohteet olikin valikoitu niin, että osallistujat tutustuisivat mahdollisimman moniin erilaisiin toimintoihin.

Georgiassa yliopistojen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ei ole vielä systemaattista, vaikka yliopistoilla on monia kolmannen tehtäväalueen projekteja. Hanke jatkuu kunkin georgialaisen yliopiston strategiatyöskentelyllä ja pilottiprojektien kehittämisellä. Hanke on osittain rahoitettu EU:n Erasmus+ ohjelmasta.

Yritysyhteistyön esimerkkinä yrittäjyystila Konttori

Torstaina 24.11. vierailijat tutustuivat Tuomas Rantin ja Vesa Hautalan johdolla Hämeenkadulla sijaitsevaan uuteen yrittäjyystila Konttoriin. Vierailun ohjelma keskittyi yhteistyön sisältöön, tilan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Konttori esiteltiin esimerkkinä kuinka edistää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta, eli yliopisto-yritys -yhteistyötä sekä uusien yritysten kehittämistä. Tila tarjoaa mahdollisuudet sekä itsenäiseen että tiimi- ja projektityöskentelyyn. Konttorissa voi tavata muita yrittäjyydestä kiinnostuneita sekä tukea ja inspiraatiota tarjoavia tahoja.

Opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää tilaa myös omien yritystensä perustamisvaiheessa. Yrittäjyystila Konttori sopii myös opiskelijaprojektien ideointiin ja edistämiseen, johon opiskelijoilla on mahdollisuus hakea myös Turun yliopiston myöntämää opiskelijaprojekteille suunnattua apurahaa. Tilan käytöstä on tehty yhteistyösopimus Liedon Säästöpankin kanssa.

Tutustu ja lue lisää Square -projektista: http://www.square.tsu.ge

Luotu 05.12.2022 | Muokattu 07.12.2022