Yliopistolaisille oma yrittäjyystila Konttori Hämeenkadulle

20.10.2022

Liedon Säästöpankki luovuttaa Hämeenkadun entisen konttoritilan Turun yliopiston käyttöön. Yrittäjyystila on nimetty Konttoriksi ja se avataan opiskelijoille ja henkilökunnalle työskentelytilaksi.

Leena Wahlfors (yhteiskuntasuhdejohtaja, Turun yliopisto), Mika Hannula (vararehtori, Turun yliopisto), Jouni Niuro (toimitusjohtaja, Liedon Säästöpankki), Jukka Kola (rehtori, Turun yliopisto), Jaakko Ossa (Liedon Säästöpankin hallituksen puheenjohtaja) ja Pekka Suopajärvi (kehityspäällikkö, Liedon Säästöpankki).

Laajan uudistuksen kokenut tila avattiin käyttöön torstaina 20.10.2022, jolloin Turun yliopiston rehtori Jukka Kola ja Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jouni Niuro allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.

Rehtori Jukka Kola ja toimitusjohtaja Jouni Niuro allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.

– Olemme Liedon Säästöpankissa miettineet tapaa olla mukana vahvistamassa Turun seudun elinvoimaisuutta ja yritysmyönteisyyttä sekä samalla kehittää yhteistyötämme Turun yliopiston kanssa. Hämeenkadun entinen toimitilamme mahdollistaa meille oivan tavan tukea Turun yliopiston toimintaa akateemisen opiskelun ja tutkimuksen yhdistämiseksi yrittäjyyslähtöiseksi. Tuleva Liedon Säästöpankkisäätiö tulee jatkamaan nyt aloitettua monipuolista yhteistyötä, kertoo Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jouni Niuro.

– Haluamme Turun yliopistossa tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan liittyviä taitojaan. On hienoa, että saimme yhteistyön kautta yrittäjyydelle omistetun tilan. Toivomme, että yrittäjyystila Konttori innostaa ja kannustaa niin opiskelijoita kuin tutkijoitamme yrittäjyyteen ja esimerkiksi tutkimuksen kaupallistamiseen, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Tilassa yliopistolaiset voivat tavata muita yrittäjyydestä kiinnostuneita sekä tukea ja inspiraatiota tarjoavia tahoja. Opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää tilaa myös omien yritystensä perustamisvaiheessa.

– Opiskelijoiden yrittäjyysjärjestö Boost Turku, kauppakorkeakoulun yrittäjyyden oppiaine sekä opiskelijoiden vetämä kehitysyhtiö Monttu Ventures Oy ovat säännöllisesti paikalla tilassa. Lisäksi tila tarjoaa mahdollisuuden myös muille yliopistoyrittäjyydestä kiinnostuneille tahoille ja yrityksille vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja yliopistolaisten kanssa, kertoo Turun yliopiston yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors.

Turun yliopiston kumppanuuksista vastaava vararehtori Mika Hannula iloitsee yhteistyöstä Liedon Säästöpankin kanssa.

– Olemme aktiivisesti lisänneet yliopistomme vuorovaikutusta yritysten ja muiden kumppaniemme kanssa. Yrittäjyystila Konttori ilmentää tätä näkyvästi. Käytämme tilaa sekä opiskelijoiden että tutkijoiden yrittäjyyden edistämiseen, mutta myös vuorovaikutuksen lisäämiseen sidosryhmiemme kanssa. Liedon Säästöpankki ja jatkossa Liedon Säästöpankkisäätiö on meille merkittävä yhteistyökumppani ja arvostamme kovasti sitä, että meille tärkeä kumppani haluaa tukea yliopistomme vaikuttavuutta, Hannula toteaa.

Yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlforsiin.

Luotu 20.10.2022 | Muokattu 25.10.2022