Yksityisten muistojen julkinen käyttö eettisesti kestävästi: NOS-HS -rahoitus Turun yliopistoon

22.11.2021

Marraskuun alussa myönnettiin NOS-HS -rahoitusta 32 hankkeelle, joista yksi saatiin Turun yliopistoon. Monitieteinen NORDIC VOICES: The use of oral history and personal memories in public history settings (2022-2023) tuo yhteen eri alojen tutkijoita sekä kulttuurialan ja muita niin kutsutun public history -sektorin asiantuntijoita Pohjoismaista ja muualta maailmasta.

NORDIC VOICES -hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja muistitiedon, henkilökohtaisten muistojen ja omaelämäkerrallisten aineistojen käytön lisäämiselle eettisesti kestävästi museoissa, verkkonäyttelyissä ja muissa kulttuuri-instituutioissa. Moniin muihin maihin verrattuina Pohjoismaissa henkilötietoja sisältävien aineistojen julkinen käyttö on ollut vähäistä jo ennen nykyisen tietosuoja-asetuksen voimaan tuloa maiden tiukkojen henkilötietojen käyttöä säätelevien lakien vuoksi, kertoo folkloristiikan professori Anne Heimo.

Rahoituksella järjestetään kaksi kansainvälistä työpajaa, joista ensimmäinen 2022 Kööpenhaminassa, Roskildessä ja Malmössä ja toinen 2023 Turussa ja Paimiossa. Näiden lisäksi hanke järjestää kaksi verkkotyöpajaa. Seminaarien puhujiksi on lupautunut kulttuurisen muistin ja muistitietotutkimuksen tutkijoita sekä museoalan asiantuntijoita Suomesta ja eri puolilta maailmaa.

NORDIC VOICES -työryhmään kuuluu folkloristiikan professori Anne Heimon (P.I.) lisäksi etnologian professori Helena Ruotsala ja museologian yliopisto-opettaja, FT Maija Mäki. Työpajasarja liittyy heidän yhteiseen Hoitolaitoksesta kulttuuriperintökohteeksi: Kulttuurisia näkökulmia Paimion parantolaan -hankkeeseen. Hankkeen paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Turun museokeskus ja Paimion Parantola -säätiö. Hankkeen kansainväliset yhteistyökumppanit ovat postdoc-tutkija, FT Anne Brædder Roskilden yliopistosta, tutkimus- ja kokoelmapäällikkö, FT Iben Vyff Elsinoren museosta Tanskasta ja professori Malin Thor Tureby Malmön yliopistosta Ruotsista.

***

Lisätietoa: Anne Heimo anheimo@utu.fi

Tutustu Paimion parantola -hankkeeseen täältä.

 

Luotu 22.11.2021 | Muokattu 22.11.2021