Yliopistojen opettajankoulutukset siirtyvät yhteisvalintaan vuonna 2020

13.12.2018

Eri opettajankoulutusten opiskelijavalinnat ovat vuonna 2020 uudistumassa koko Suomessa. Uudessa yhteisvalinnassa hakijat voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä kunkin yliopiston sisällä useaan eri opettajankoulutukseen. 

Yliopistojen opettajankoulutusten opiskelijavalinnassa hakijoiden soveltuvuuden arvioinnilla on pitkät perinteet. Tähän asti soveltuvuuden arvioinnin käytännöt ovat kuitenkin vaihdelleet eri yliopistoissa, ja eri kohteisiin hakevat hakijat ovat joutuneet osallistumaan kunkin yliopiston soveltuvuuskokeeseen erikseen. 

Nyt opettajankoulutusten hakijoiden soveltuvuusarviointia ollaan kehittämässä ja yhtenäistämässä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -kehittämishankkeessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki maan suomen- ja ruotsinkieliset yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö. 

– Opetusalalla hakijoiden soveltuvuuden arvioiminen on erittäin tärkeää oppijoiden kannalta. Monet opettajankoulutukset ovat suosituimpien hakukohteiden joukossa, jolloin suuresta joukosta on mahdollista valita potentiaalisimmat. Kyse onkin koulutettavuuden arvioimisesta, ei valmiista tiedoista, taidoista tai ominaisuuksista, kertoo OVET-hankkeen johtaja Anu Warinowski

– Suomalaiset opettajat kuuluvat maailman parhaimpiin, ja tätä myös opettajankoulutuksen opiskelijavalintojen kehittäminen tukee, Warinowski jatkaa. 

Opettajankoulutukseen hakeutumisen sujuvoittamiseksi OVET-hankkeessa mukana olevat yliopistot aikovat toteuttaa vuonna 2020 yhteisvalinnan. Osallistumalla yhteen soveltuvuuskokeeseen hakija voi vuodesta 2020 lähtien hakea useampiin opettajankoulutuksiin ja yliopistoihin, mikä ei ennen ole ollut mahdollista.  Vuonna 2020 yhteisvalinnassa ovat mukana luokanopettajan, erityisopettajan, käsityön aineenopettajan, kotitalouden aineenopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan sekä ohjausalan koulutukset.  

– Yhteisen soveltuvuuskokeen avulla koulutuksiin saadaan parhaat hakijat sisään ilman valintatavan aiheuttamia välivuosia. Uusi soveltuvuuskoe perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä valintamenetelmien että sisällön eli soveltuvuuskokeessa mitattavien asioiden osalta, ja sen toimivuutta ja vaikutuksia seurataan ja tutkitaan, kertoo Warinowski. 

Opettajankoulutuksen valinnat uudistuvat myös haun ensimmäisen vaiheen osalta vuonna 2020, kun kasvatustieteissä otetaan käyttöön todistusvalinta. Tämän ohella säilyy valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA) yhtenä reittinä opettajankoulutuksen soveltuvuuskoevaiheeseen. OVET-hankkeen alulle panema työ jatkuu juuri perustetussa Kasvatusalan valintayhteistyöverkostossa, joka hallinnoi jatkossa sekä VAKAVA-koetta että opettajankoulutuksen yhteistä soveltuvuuskoetta. 


Lisätietoja:

Anu Warinowski, OVET-hankkeen johtaja, tiedekuntapäällikkö, Turun yliopisto, p. 050 3380 538, anu.warinowski@utu.fi

Mirva Heikkilä, OVET-hankkeen projektipäällikkö, Turun yliopisto, p. 050 500 4937, mirva.heikkila@utu.fi

Anu Laine, Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston puheenjohtaja, varadekaani, Helsingin yliopisto, p. 050 318 3920, anu.laine@helsinki.fi
 

Luotu 13.12.2018 | Muokattu 07.02.2019