Yliopistojen yhteiskunnallinen rooli puhutti yliopistoväkeä SANORD-vierailulla

15.08.2018

Maanantaina 13.8. Turun yliopistossa vieraili yliopistoväkeä Etelä-Afrikasta, Zimbabwesta sekä Tansaniasta. Vieraat kuuluvat Southern African-Nordic Centre (SANORD) -verkostoon, jota Turun yliopisto on ollut perustamassa vuonna 2006. Jyväskylässä 15.–16.8. pidettävä kansainvälinen SANORD-konferenssi järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa.

​Kuvassa etualalla tohtori Salachi Naidoo, vararehtori Riitta Pyykkö, maantieteen apulaisprofessori Niina Käyhkö, tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio, SANORD-verkoston sihteeristön edustaja Maureen Davis, professori Pesanayi Gwirayi, Patrick Davis.
Takana: tulevaisuuden teknologioiden laitoksen johtaja Erkki Sutinen, kansainvälisten asioiden päällikkö Irinja Paakkanen, harjoittelija Taija Ihamäki, maantieteen tutkijatohtori Pascal Doh, vieraileva tutkijatohtori Ernest Mauya ja rehtori Kalervo Väänänen. Kuvasta puuttuu Larry Pokpas.

​Maaherran makasiinilla järjestetyssä keskustelevassa tilaisuudessa kuultiin aluksi rehtori Kalervo Väänäsen puheenvuoro, jossa hän esitteli yleisesti yliopistoa ja kertoi, että Turun yliopisto on hyvin kiinnostunut SANORD-verkoston kehittämisestä ja yliopisto tahtookin olla aktiivisesti mukana sen toiminnassa myös jatkossa.

– Suomessa aloittaa vuosittain opintonsa noin 60 000 uutta korkeakouluopiskelijaa. Väestöllisen kehityksen ja tilastotietojen valossa tiedämme, että luku tulee putoamaan lähes 10 000 tulevan parinkymmenen vuoden aikana. Jo tästä syystä toivomme entistä enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja opiskelijaliikkuvuutta, Väänänen sanoi tilaisuudessa.

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen johtaja, professori Erkki Sutinen puhui tilaisuudessa laitoksen kansainvälisistä avauksista. Sutinen on tehnyt pitkään yhteistyötä afrikkalaisten yliopistojen kanssa muun muassa Tansaniassa.

– Usein oletetaan, että Afrikkaan sijoittuvissa yhteistyöhankkeissa suomalainen korkeakoulu antaa ja afrikkalaiset saavat, mutta tämän harhaluulon tahdon ensimmäisenä kumota. Kansainväliset kehityshankkeet ovat aidosti monisuuntaista yhteistoimintaa, jossa kaikki osallistuvat tahot hyötyvät, Sutinen linjasi.

Sutisen mukaan tulevaisuuden teknologiat elävät relevanteista vaativista tosielämän haasteista, jotka kutsuvat useita tahoja suunnittelemaan ratkaisuja ongelmaan.

– Tulevaisuuden teknologisteilta tämä edellyttää ennen kaikkea lahjakkuutta, avointa mieltä ja kekseliäisyyttä – kaikkea näitä löytyy yllin kyllin myös Afrikasta. Uusien ratkaisujen kehittämistä mantereella helpottaa myös se, että teknologisesta näkökulmasta sitä eivät juurikaan rajoita niin sanotut perinnejärjestelmät, Sutinen totesi.

Tilaisuudessa kuultiin esitykset myös lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntapäällikkö Eeva Rainiolta sekä maantieteen apulaisprofessori Niina Käyhköltä. Käyhkö esitteli konkreettisin esimerkein yli 15 vuoden monimuotoista ja pitkäjänteistä menestyksellistä yhteistyötä tansanialaisten yliopistojen kanssa. Tilaisuuden jälkeen vieraat pääsivät tutustumaan yliopiston eri tiedekuntiin.

SANORD-konferenssi ensimmäistä kertaa Suomessa

SANORD-verkoston jäsenet tutustuivat Turkuun ja yliopistoon osana laajempaa Suomen vierailuaan. Jo yhdettätoista kertaa järjestettävä SANORD-konferenssi pidetään ensimmäistä kertaa Suomessa 15.–17.8.

Jyväskylässä järjestettävässä konferenssissa keskustellaan akateemisen kansalaisuuden tulkinnoista ja eri keinoista, joilla oppilaitokset voivat sitoutua ympäröivään yhteiskuntaan. Monissa maissa koulutuslaitoksia on kritisoitu siitä, etteivät ne täytä yhteiskunnallista tehtäväänsä, tai että koulut ovat irtaantuneet yhteisöistä, joita niiden tulisi palvella.

Puheenvuorossaan rehtori Väänänen toi esiin Suomen yliopistolain, jossa yliopistoille on määritelty ylimmän opetuksen ja tutkimuksen lisäksi kolmas tehtävä, yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

– Uudistetun yliopistolain myötä olemme paremmin ymmärtäneet yliopistot alueellisen kehityksen moottoreina, joiden tulee myös osallistua paikallisella tasolla elinkeinoelämän kehittämiseen. Ei ole sattumaa, että Suomen merkittävimmät kaupungit ovat yliopistokaupunkeja, Väänänen sanoi tilaisuudessa.

SANORD pyrkii edesauttamaan eteläisen Afrikan ja Pohjoismaiden välisten akateemisten yhteyksien luomista ja edistämään jäsenten välistä yhteistyötä. Verkosto järjestää konferensseja ja symposioita sekä tiedottaa tapahtumista ja rahoitusmahdollisuuksista. SANORD tarjoaa myös vuosittain mahdollisuuden tutkimusryhmille hakea siemenrahaa ja syksyn haku päättyy 1.9. mennessä. Lisätietoa hausta löytyy osoitteesta http://sanord.uwc.ac.za/news/Pages/2018-Theme-Group-Projects---Call-for-Proposals-now-open.aspx.   

 

Heikki Kettunen

Luotu 15.08.2018 | Muokattu 15.08.2018