Kasvomaski ja keltainen valo

Yliopiston koronavalo keltainen kaikilla kampuksilla

04.06.2021

Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Yliopisto on tällä hetkellä koronavalomallin tasolla keltainen Turun, Rauman ja Porin kampuksillaan.

Turun yliopiston koronajohto on linjannut, että Varsinais-Suomen siirryttyä 4.6. koronaepidemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen voidaan Turun kampuksella siirtyä punaisesta keltaiseen koronavaloon. Rauman ja Porin kampuksilla keltaiseen koronavaloon siirryttiin toukokuussa. Tutkimusasemilla ja sivutoimipisteissä on voimassa kyseiselle alueelle ilmoitettua epidemiavaihetta vastaava koronavalo.

Keltaisen valon vallitessa henkilökunta on yhä pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista. Opetuksessa on käytössä pienryhmissä 20 henkilön maksimiosallistujamäärä.

Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on keltaisen valon tasolla 20 henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä ja suojatoimet ovat voimassa olevien viranomaisohjeiden mukaisia.

Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin. Kasvomaskeja käytetään myös silloin, kun tiloissa työskennellään tai opiskellaan itsenäisesti ja omaehtoisesti, esimerkiksi ryhmätyötiloissa tai auloissa. Suojaetäisyys sisätiloissa on 2 metriä.

Tavoitteena hallittu paluu kampukselle syksyllä

Syyslukukauden alussa jatketaan kevätlukukauden tapaan etätöissä niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etänä. Lähikokouksen järjestäminen omassa lähityöyhteisössä on mahdollista keltaisen koronavalon henkilölukumäärärajoituksen puitteissa. Myös lähityöyhteisölle järjestettävissä lähikokouksissa tulee olla tarjolla vaihtoehtoinen etäyhteys.

Yliopistossa pyritään palaamaan lähiopetukseen syksyllä vaiheittain. Tämä vaatii työn tekemistä kampuksella opetushenkilöstöltä sekä niiltä hallinto- ja tukipalveluilta, joiden työtehtäviin liittyy opetusjärjestelyiden tukeminen. Yliopiston koronajohto linjasi huhtikuussa syksyn 2021 opetusjärjestelyistä.

Yliopiston yksiköillä on mahdollisuus keltaisen koronavalon vallitessa jo ennen kesälomakautta järjestää suojatoimet huomioiden ulkotiloissa esimerkiksi yksikkökohtaisia tapaamisia. Näihin osallistumisen tulisi kuitenkin nykyisessä epidemiatilanteessa perustua vapaaehtoisuuteen. Sisätiloissa yksiköiden tilaisuuksia voidaan järjestää vasta vihreän koronavalon vaiheessa, tällöinkin tarvittavat suojatoimet ja vihreään valoon sisältyvät rajoitukset huomioiden.

Yliopistossa on valmistelussa palautumissuunnitelma koronapoikkeustilasta. Se on tarkoitus julkaista syyslukukauden alussa, kun yleinen koronatilanne on syksyn osalta tarkentunut. Palautumissuunnitelman lisäksi myös olemassa olevia, korona-aikaa edeltäviä etätyöohjeita tarkastellaan uudelleen ja päivitetään.

> Yliopiston koronavalomalli

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa ja lisätietoa palveluista

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 04.06.2021 | Muokattu 14.06.2021