Kasvomaski ja keltainen valo

Yliopiston koronavalo keltainen – lähiopetusta järjestetään syksyllä niin paljon kuin mahdollista

11.08.2021

Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Yliopisto on tällä hetkellä koronavalomallin tasolla keltainen kaikilla kampuksillaan.

Turun yliopiston koronajohto on linjannut, että huonontunut epidemiatilanne edellyttää vihreästä keltaiseen koronavaloon siirtymistä yliopiston Turun, Rauman ja Porin kampuksilla. Koronajohto tarkisti samalla yliopiston koronavalomallin sisältöjä ja teki uudistuksia erityisesti lähiopetusta, etätyötä ja henkilömäärärajoituksia koskeviin kohtiin.

Yliopiston tiloissa tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja ja käyttää aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin.

– Jokainen on vastuussa suojatoimien toteuttamisesta. Lähiopetus ja yhteisten tilojen käyttö on mahdollista vain, jos onnistumme suojatoimissa, joiden tarkoitus on ehkäistä tartuntaketjujen syntyä yliopistolla. Yhdessä vastuullisesti toimimalla minimoimme tartuntariskiä, rehtori Jukka Kola toteaa.

Lähiopetuksen toteuttaminen vaatii nyt työn tekemistä myös kampuksella opetushenkilöstöltä sekä niiltä hallinto- ja tukipalveluilta, joiden työtehtäviin liittyy kampuksella työskentelevien ja opiskelevien tukeminen. Muuten yliopiston henkilökunta on keltaisen koronavalon tasolla pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta ja esihenkilön kanssa yhdessä arvioituna on mahdollista.

Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on 50 henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä ja suojatoimet ovat voimassa olevien viranomaisohjeiden mukaisia.

Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etänä. Lähikokouksen järjestäminen omassa lähityöyhteisössä on mahdollista voimassa olevan koronavalon henkilölukumäärärajoituksen puitteissa. Myös lähityöyhteisölle järjestettävissä lähikokouksissa tulee olla tarjolla vaihtoehtoinen etäyhteys.

Teemana fyysisen yhteisöllisyyden palauttaminen

Yliopistossa palataan kaikkien vuosikurssien opiskelijoiden osalta lähiopetukseen lukuvuoden ensimmäisestä periodista alkaen, huomioiden voimassa oleva henkilömäärärajoitus. Opetusta voidaan järjestää niin, että yhdessä tilassa on kerrallaan korkeintaan 50 henkilöä. Myös pienet opetustilat otetaan täysimääräisesti käyttöön. Syksyn teemana on opiskelijoiden sosiaalisten kontaktien ja turvallisen fyysisen yhteisöllisyyden palauttaminen.

Kaikille ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille, kansainväliset opiskelijat mukaan lukien, järjestetään muun opetuksen lisäksi heti syyslukukauden alussa orientaatiojakso kampuksella.

Tiedekunnat tarjoavat syksyllä kaikille opiskelijoille mahdollisimman paljon opetusta kampuksella. Harjoitteluita, laboratoriotyöskentelyä ja tenttejä sekä taito- ja taideaineiden opetusta toteutetaan niin ikään kampuksilla, kuten tähänkin asti.

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa ja lisätietoa palveluista

> Yliopiston koronavalomalli

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 11.08.2021 | Muokattu 09.09.2021