UTU kasvomaski (2)

Yliopiston koronavalo Turussa keltainen, Raumalla ja Porissa vihreä

14.06.2021

Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Yliopisto on tällä hetkellä koronavalomallin tasolla keltainen Turun kampuksellaan sekä koronavalomallin tasolla vihreä Rauman ja Porin kampuksillaan.

Turun yliopiston koronajohto on linjannut, että Satakunnan koronatilanne mahdollistaa siirtymisen keltaisesta vihreään koronavaloon Turun yliopiston Rauman ja Porin kampuksilla. Rauman ja Porin vihreä koronavalo astuu voimaan välittömästi.

Turun kampuksella on voimassa keltainen koronavalo, koska Varsinais-Suomi on tällä hetkellä koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Tutkimusasemilla ja sivutoimipisteissä on voimassa kyseiselle alueelle ilmoitettua epidemiavaihetta vastaava koronavalo.

Sekä vihreän että keltaisen valon vallitessa henkilökunta on yhä pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista. Lähiopetuksessa on käytössä vihreän valon tasolla 50 ja keltaisen valon tasolla 20 henkilön maksimiosallistujamäärä.

Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on vihreän valon tasolla 50 ja keltaisen valon tasolla 20 henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä ja suojatoimet ovat voimassa olevien viranomaisohjeiden mukaisia.

Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin. Kasvomaskeja käytetään myös silloin, kun tiloissa työskennellään tai opiskellaan itsenäisesti ja omaehtoisesti, esimerkiksi ryhmätyötiloissa tai auloissa. Suojaetäisyys sisätiloissa on 2 metriä.

Tavoitteena hallittu paluu kampukselle syksyllä

Syyslukukauden alussa jatketaan kevätlukukauden tapaan etätöissä niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etänä. Lähikokouksen järjestäminen omassa lähityöyhteisössä on mahdollista voimassa olevan koronavalon henkilölukumäärärajoituksen puitteissa. Myös lähityöyhteisölle järjestettävissä lähikokouksissa tulee olla tarjolla vaihtoehtoinen etäyhteys.

Yliopistossa pyritään palaamaan lähiopetukseen syksyllä vaiheittain. Tämä vaatii työn tekemistä kampuksella opetushenkilöstöltä sekä niiltä hallinto- ja tukipalveluilta, joiden työtehtäviin liittyy opetusjärjestelyiden tukeminen. Yliopiston koronajohto linjasi huhtikuussa syksyn 2021 opetusjärjestelyistä.

Yliopiston yksiköillä on mahdollisuus jo ennen kesälomakautta järjestää suojatoimet huomioiden ulkotiloissa esimerkiksi yksikkökohtaisia tapaamisia. Näihin osallistumisen tulisi kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen. Sisätiloissa yksiköiden tilaisuuksia voidaan järjestää vihreän koronavalon vaiheessa, tällöinkin tarvittavat suojatoimet ja vihreään valoon sisältyvät rajoitukset huomioiden.

Yliopistossa on valmistelussa palautumissuunnitelma koronapoikkeustilasta. Se on tarkoitus julkaista syyslukukauden alussa, kun yleinen koronatilanne on syksyn osalta tarkentunut. Palautumissuunnitelman lisäksi myös olemassa olevia, korona-aikaa edeltäviä etätyöohjeita tarkastellaan uudelleen ja päivitetään.

> Yliopiston koronavalomalli

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa ja lisätietoa palveluista

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 14.06.2021 | Muokattu 17.06.2021