Kuva kasvomaskista ja vihreästä liikennevalosta

Yliopistossa toiminta jatkuu korostetuin koronasuojatoimin

24.11.2021

Lähiopetusta ja tutkimustyötä voidaan jatkaa, kun yliopiston suojaohjeita noudatetaan tarkasti. Nykyinen etätyöohjeistus säilyy entisellään. Maskien käytön merkitys korostuu.

Yliopiston koronajohto tarkasteli 24.11.2021 alueellisen koronakoordinaatioryhmän suositusten vaikutuksia yliopiston koronaohjeisiin.

Yliopistossa jatketaan toimintaa pääosin aiemmin linjatun mukaisesti. Yliopiston suojaohjeita on noudatettava tarkasti.

– Vastuullinen käytös ja suojaohjeiden noudattaminen nykyisessä koronatilanteessa on erittäin tärkeää. Yliopiston tiloissa ohjeita noudattavat kaikki, myös täyden rokotesarjan saaneet. Yliopistolla käytetään maskia. Maskin voi poistaa vain, jos on varmaa, ettei lähikontaktia synny. On mahdollista, että joudumme kiristämään rajoituksia, jos suojaohjeita ei noudateta, rehtori Jukka Kola sanoo.

Lähiopetusta ja tutkimustyötä voidaan jatkaa korostetuin suojatoimin. Maskeja käytetään aina esimerkiksi opetustilanteissa ja seminaareissa, jos lähikontaktien syntymistä ei voida varmuudella estää. Myös auloissa ja muissa yleisissä tiloissa on syytä käyttää maskeja. Käsi- ja yskimishygieniasta huolehditaan korostetusti.

Nykyinen etätyöohjeistus säilyy entisellään. Etätyötä hyödynnetään väljyyden ylläpitämisessä ja tilajärjestelyissä, esimerkiksi porrastuksin ja yhteisten tilojen vuorottaista käyttöä hyödyntäen. Yksiköissä tulee arvioida nykyisen epidemiatilanteen edellyttämiä suojajärjestelyjä.

Työsuojeluviranomaisen ohjeen mukaisesti yliopisto ei voi edellyttää henkilöstöltä koronapassia. Yliopiston ulkopuolinen toimija saattaa edellyttää koronapassia. Rajatun osallistujaryhmän tilaisuuksia, kuten pikkujouluja, voidaan järjestää suojaohjeita tarkasti noudattaen.

Yliopisto on koronavalomallin vihreällä tasolla kaikilla kampuksillaan. Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa.

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

> Yliopiston koronavalomalli

> Hygienia ja suojautuminen koronaviruspandemian aikana (intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 24.11.2021 | Muokattu 15.12.2021