Fluoridi voi vahvistaa hampaan ja paikkamateriaalin liitosaluetta (Väitös: DDS Pinar Altinci, 23.5.2020, kariologia ja korjaava hammashoito)

Pinar Altinci osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että hammaslääketieteessä hyvin tunnettu, antimikrobinen ja antikariogeeninen aine, fluoridi, voi vahvistaa hampaan ja paikkamateriaalin liitoskohtaa. 

Hammasluun eli dentiinin orgaaninen matriksi sisältää proteiineja hajottavia entsyymejä, kuten inaktiivisessa muodossa matriksin metalloproteinaasia (MMP) ja kysteiini-katepsiineja (CC). 

Kariogeenisissä tai erosiivisissa olosuhteissa dentiinin mineraalikadon seurauksena nämä entsyymit voivat aktivoida ja aiheuttaa dentiinin hajoamista. Lisäksi nykyaikaiset hampaan muovipaikkojen sidosaineet voivat aktivoida näitä entsyymejä aiheuttaen paikka-aineen sidosaineen liitospinnan heikkenemistä, mikä puolestaan voi vähentää muovipaikkojen kestävyyttä. 

Fluoridi on hammaslääketieteessä hyvin tunnettu antimikrobinen ja antikariogeeninen aine, joka vahvistaa hampaan kovakudoksia happohyökkäystä vastaan. Pinar Altinci tarkasteli väitöskirjassaan NaF-, KF- ja CaF2 -käsitellyn demineralisoidun dentiinin hajoamista monipuolisesti käyttäen totaali-MMP-aktiivisuusanalyysiä, gelatiinizymografiaa, kuivamassakatoa, kollageenin hajoamistuotteiden ICTP-, CTX- ja hydroksiproliinimittauksia sekä elektronimikroskopiaa. Happoetsatun ja NaF-, KF- ja CaF2 -käsitellyn dentiinin sidoslujuuden stabiiliutta Altinci tutki mikrovetolujuusmenetelmällä.

Väitöstutkimus osoitti, että MMP-entsyymit ovat pääasiassa vastuussa dentiinimatriksin hajoamisesta. Pelkkä CC-esto ei riittänyt estämään matriksin hajoamista. NaF ja KF taas estivät pitkäaikaisesti dentiinimatriksiin sitoutuneita CC-entsyymejä riippuen fluorin pitoisuudesta. CaF2 sen sijaan ei osoittanut CC-estämistä demineralisoiduissa dentiinimatriiseissa.

– Tutkimustulosten mukaan NaF ja KF voivat ehkäistä demineralisoidun dentiinin hajoamista. Tämä näyttää aiheutuvan epäsuorasti CC-eston kautta MMP-inhibition vaikutuksesta tai palauttamalla demineralisoidun dentiinin kollageenien mineraalitukea, Altinci kertoo.

Väitöskirja osoitti, että NaF- ja KF-käsittely voisi tehdä hampaan ja paikkamateriaalin liitosalueesta kestävämmän hidastamalla epätäydellisesti resiini-infiltroituneen kollageenin hajoamista mahdollisesti MMP- ja CC-eston kautta.

***

DDS Pinar Altinci esittää väitöskirjansa ”FLUORIDE AS A PROTEOLYTIC ENZYME INHIBITOR IN DENTIN” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 23.5.2020 klo 12.00.

Turun yliopiston väitöstilaisuuksia ei koronavirustilanteen vuoksi järjestetä yleisötilaisuuksina. Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos ovat vähintään ääniyhteydessä. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/5558286545

Vastaväittäjänä toimii dosentti Helena Forss (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Arzu Tezvergil-Mutluay (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kariologia ja korjaava hammashoito.

Väitöskirjan lukukappale on yliopiston Natura-rakennuksen infopisteessä (kulku Vesilinnantien puoleisen ulko-oven kautta: Vesilinnantie 3, 20500 Turku), josta sitä voi pyytää puhelimitse (numero ulko-ovessa) arkisin klo 9–15 päivystävältä henkilökunnalta paikan päällä tutustuttavaksi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän kuva   

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa. 

Luotu 15.05.2020 | Muokattu 15.05.2020