Kirurgisen tarkistuslistan käyttö parantaa neurokirurgisten potilaiden potilasturvallisuutta (Väitös: LL Marjut Westman, 13.12.2019, kirurgia)

Maailman terveysjärjestö WHO:n kirurgisen tarkistuslistan käyttöönotto neurokirurgisissa leikkauksissa vähentää haavakomplikaatioita, leikkauksen jälkeisiä infektioita ja niistä johtuvia uusintaleikkauksia. Lisäksi listan käyttö parantaa kommunikaatiota ja turvallisuuskulttuuria leikkaussalissa. Tulokset käyvät ilmi LL Marjut Westmanin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Maailmassa tehdään vuosittain yli 300 miljoonaa leikkaustoimenpidettä. Haittatapahtumia sattuu 3–22 %:lla leikkauspotilaista, mutta arvioiden mukaan jopa yli puolet niistä olisi estettävissä. Maailman terveysjärjestö WHO:n kirurginen tarkistuslista on suunniteltu yhdenmukaistamaan ja parantamaan kirurgisen hoidon laatua. Tarkistuslista kattaa kirurgisen toimenpiteen keskeisimmät ja potilasturvallisuuden edistämisen kannalta oleellisimmat vaiheet ja yksityiskohdat. 

Aiempien tutkimusten mukaan tarkistuslistan käyttö vähentää kirurgisten haittatapahtumien määrää. Neurokirurgisilla potilailla aihetta on kuitenkin tutkittu vasta vähän. Marjut Westman vertaili väitöskirjassaan neurokirurgisten potilaiden haittatapahtumia ennen ja jälkeen tarkistuslistan käyttöönoton vuosina 2007–2011. 

Etenkin infektiot vähenivät

Tutkimuksessa tarkistuslistan käyttöönoton todettiin parantavan leikkaussalin ammattilaisten välistä kommunikaatiota ja turvallisuuskysymysten läpikäymistä. Lisäksi suunnittelemattomien sairaalaan paluiden todettiin vähenevän 25 prosentista 10 prosenttiin.

Leikkauksen jälkeisten haavaongelmien todettiin vähenevän yli puolella (19 % ennen ja 8% tarkistuslistan jälkeen). Aikaisin leikkauksen jälkeen ilmenevät haavainfektiot vähenivät tarkistuslistan käyttöönoton myötä, joskaan kaikkien haavainfektioiden ei todettu vähenevän ennen ja jälkeen tarkistuslistan. 

– Tarkistuslistan käyttö vähensi infektiokomplikaatiosta johtuvia uusintaleikkauksia. Erityisesti vältettävissä olevat uusintaleikkaukseen johtavat infektiot vähenivät, Westman kertoo.  

Tarkistuslista on hyödyllinen, mutta vaatii jatkokehittämistä

Osana väitöstutkimustaan Westman teki aihepiiristä kirjallisuuskatsauksen, joka tuki osatutkimuksissa saatuja tutkimustuloksia, vaikkakin näyttöä aiheesta on vielä suhteellisen vähän. Tutkimusten perusteella kirurginen tarkistuslista on hyödyllinen lisä neurokirurgiseen leikkaustoimintaan. 

– Yksittäisenä toimenpiteenä sen vaikuttavuus potilasturvallisuuden parantamiseen on kuitenkin rajallinen. Tulevaisuudessa tarvitaankin lisää tutkimuksia kirurgisen tarkistuslistan mahdollisuuksista neurokirurgisen potilasturvallisuuden lisäämisessä esimerkiksi kehittämällä tarkistuslistaa toimenpidekohtaiseksi huomioiden jatkuvasti kehittyvä leikkausteknologia, Westman summaa.

***
LL Marjut Westman esittää väitöskirjansa The WHO Surgical Safety Checklist in Neurosurgery julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 13.12.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Maaherran makasiini, Porthan-sali, Henrikinkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii Antti Malmivaara (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja kustoksena professori Jaakko Rinne (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kirurgia.

Väittelijän yhteystiedot: mhmlep@utu.fi

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 04.12.2019 | Muokattu 04.12.2019