Lihavuusleikkaus parantaa rasvakudoksen aineenvaihduntaa ja aineenvaihdunnallista terveyttä (Väitös: MPH, MSc Prince Dadson, 25.1.2019, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

MPH, MSc Prince Dadson tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan rasvakudoksen energia-aineenvaihduntaa ja verenkiertoa lihavilla aikuisilla potilailla käyttämällä moderneja kajoamattomia PET-, tietokonetomografia- ja magneettikuvantamismenetelmiä. Tutkimuksen perusteella lihavuusleikkauksella saavutettu painonlasku parantaa rasvakudoksen aineenvaihduntaa ja aineenvaihdunnallista terveyttä riippumatta siitä, sairastavatko potilaat diabetesta. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan vaikea lihavuus (painoindeksi 40 kg/m² tai enemmän) on merkittävä aineenvaihdunnan häiriöiden, kuten sydänsairauksien ja tyypin 2 diabeteksen, riskitekijä. Lihavuusleikkaus on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi pitkäaikaisen painonlaskun saavuttamiseksi, ja se on tyypin 2 diabeteksen hoidossa tehokkaampi kuin lääkkeet tai liikunta- ja ravitsemushoidot. 

Vaikeassa lihavuudessa ja erityisesti lihavilla diabetesta sairastavilla potilailla energia-aineenvaihdunta, esim. glukoosi- ja rasvahappoaineenvaihdunta, on merkittävästi häiriintynyt. Kun ravinnosta saadaan jatkuvasti liikaa energiaa ja energian kulutus on liian vähäistä, energiaylimäärä varastoituu rasvoina rasvasoluihin aiheuttaen solujen koon kasvun ja lopulta lihavuuden.

Osana väitöstutkimustaan Prince Dadson keräsi vaikeasti lihavilta tutkittavilta kudoskoepalat rasvasolujen koon määrittämiseksi. Tutkimukset suoritettiin ennen lihavuusleikkausta ja 6 kuukautta leikkauksen jälkeen.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikeasti lihavilla potilailla rasvasolujen koko oli suurempi ja rasvakudoksen verenkierto sekä glukoosi- ja rasva-aineenvaihdunta alentuneet. Lisäksi ruskean rasvan aineenvaihdunta oli heikentynyt. Kuusi kuukautta lihavuusleikkauksen jälkeen rasvasolujen koko oli pienentynyt, kun taas niiden määrä oli kasvanut, Dadson kertoo.

Se jälkeen, kun aikuisilta ihmisiltä löydettiin ruskeaa rasvakudosta, tutkijat ovat pyrkineet löytämään keinoja tämän energiaa kuluttavan kudoksen aktivoimiseksi tavoitteenaan lihavuuden ja diabeteksen hoito.

Dadsonin tutkimus paljasti, että sekä ruskean että valkoisen rasvan aineenvaihdunta parani lihavuusleikkauksen jälkeen huomattavasti riippumatta siitä, oliko tutkittavilla diabetes. Ruskean rasvan aineenvaihdunnan paraneminen oli yhteydessä painonlaskuun sekä parantuneeseen aineenvaihdunnalliseen terveyteen.

– Tutkimus tuo esille vaikean lihavuuden haitalliset vaikutukset rasvakudoksen energia-aineenvaihdunnalle. Vaikutusten taustalla näyttää olevan ainakin osin vaikeasti lihavien suurempi rasvamassa ja rasvasolujen koko, Dadson selittää. 

Rasvakudoksen aineenvaihdunnan ymmärtäminen vaikeassa lihavuudessa ja leikkauksen aiheuttaman painonlaskun vaikutusten selvittäminen auttavat uusien lihavuuden ja siihen liittyvän diabeteksen hoitomenetelmien kehittämisessä.

***

MPH, MSc Prince Dadson esittää väitöskirjansa The Effects of Bariatric Surgery on Adipose Tissue Energy Metabolism in Type 2 Diabetes julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 25.1.2019 klo 12 (Tyks, T-sairaala, Risto Lahesmaa -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Michael Stumvoll (University of Leipzig, Saksa) ja kustoksena professori Pirjo Nuutila (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede.

Väittelijän yhteystiedot: p. 0445757951, pryada@utu.fi     

Väittelijän kuva 

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa

Luotu 22.01.2019 | Muokattu 22.01.2019