Naisten alentunut seksuaalinen halu nousi lyhyen psykologisen intervention myötä (Väitös: PsM Annika Gunst, 21.5.2019, psykologia)

Alhainen seksuaalinen halu on naisten raportoimista seksuaalisista ongelmista yleisin. PsM Annika Gunst on tutkinut väitöstutkimuksessaan naisten alhaisen seksuaalisen halun ennustajia ja psykologisia hoitomenetelmiä. Tulosten mukaan naisten seksuaalisen halun taso vaihteli merkittävästi ajan myötä, ja parisuhteella oli merkittävä rooli seksuaalisen halun muutosten suhteen. 
 

Naiset, jotka olivat samassa parisuhteessa tutkimuksen aikana, kokivat suuremman laskun seksuaalisessa halussa kuin naiset, jotka olivat parisuhteessa uuden kumppanin kanssa tai sinkkuja tutkimuksen päätyttyä. 

– Tulokset viittaavat siihen, että parisuhteeseen liittyviä tekijöitä pitäisi korostaa enemmän keskusteluissa naisten seksuaalisesta halusta, Gunst toteaa.

Tulokset pohjautuvat väestöpohjaiseen kyselytutkimukseen, johon osallistui 2173 aikuista naista vuosina 2006 ja 2013.

Naiset, jotka olivat sinkkuja toisena ajankohtana, eivät kokeneet muutoksia seksuaalisessa halussa. Yksi osasyy tähän voi olla, että sinkut ja naiset, jotka ovat parisuhteessa, tulkitsevat omaa seksuaalista halua eri tavoilla.

– On mahdollista, että sinkut tulkitsevat seksuaalista halua mielenkiintona seksiin yleisesti, kun taas naiset jotka ovat parisuhteessa, tulkitsevat sitä mielenkiintona seksiin oman kumppanin kanssa, Gunst pohtii.

Muita seksuaalisen halun laskun ennustajia olivat muun muassa yhdyntäkivut ja kielteisempi kehonkuva. Tutkimuksessa havaittiin myös, että vain 8% seksuaalisen halun vaihtelusta selittyi aikaisemman halun tasolla, eli suurin osa halun tasosta selittyi muilla tekijöillä. 

– Näiden tulosten perusteella interventioiden käyttäminen alhaiseen seksuaaliseen haluun vaikuttaa lupaavalta, sillä tulokset osoittavat että seksuaalinen halu on muuttuva ominaisuus, Gunst selittää.

Naisten halu nousi lyhyellä psykologisella interventiolla

Alhainen halu ei ole ongelma jos henkilö itse ei koe sitä ongelmallisena.

 – Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että alhainen seksuaalinen halu on naisilla yleisin raportoitu seksuaalinen ongelma, ja tieteellisiä tutkimuksia toimivista hoitomenetelmistä löytyy suhteellisen vähän, Gunst kertoo.

Väitöskirjatutkimuksen toisessa osassa Gunst arvioi kaksi lyhyttä psykologista interventiota alhaiseen seksuaaliseen haluun hoitoon. Tutkimus toteutettiin pääasiassa Tukholman Karoliinisessa yliopistosairaalassa 2016-2017, ja siihen osallistui 70 naista, jotka kärsivät alhaisesta seksuaalisesta halusta.

Molemmat interventiot sisälsivät harjoituksia, jotka pohjautuivat ajatuksia ja uskomuksia haastaviin kognitiivisiin menetelmiin sekä mindfulness-harjoituksiin, joilla tähdättiin lisäämään läsnäoloa ja tietoisuutta kehon tuntemuksista. Toinen interventio rohkaisi myös osallistuja suunnittelemaan seksiä, sekä pohtimaan sitä, mikä motivoi heitä seksiin.

– Interventioiden myötä osallistujien halu nousi molemmissa ryhmissä, ja naiset kokivat myös vähemmän ahdistusta seksuaalisuuteen liittyen, Gunst kertoo.

Kuuden kuukauden kuluttua interventioiden päättymisestä, osallistujat kokivat edelleen että heidän halunsa oli korkeammalla tasolla kuin ennen interventiota.

– Joillekin naisille voi olla lohdullista pelkästään kuulla, että seksuaalisen halun tason vaihtelu ajan myötä on varsin yleistä, varsinkin pitkissä parisuhteissa, ja että alentuneen halun voi hyvin saada takaisin, Gunst toteaa lopuksi.

***

PsM Annika Gunst esittää väitöskirjansa “Low Sexual Desire in Women: An Empirical Investigation of Predictors and Psychological Treatment” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa tiistaina 21.5.2019 klo 13.00 (Turun yliopisto, Calonia, Cal 1 -luentosali, Caloniankuja 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Marita McCabe (Swinburne University of Technology, Australia) ja kustoksena dosentti Patrick Jern (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on psykologia.

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 582 0135, anchgu@utu.fi
  

Luotu 17.05.2019 | Muokattu 17.05.2019