Pakolaisten kulttuurisen ja kansallisen identiteetin säilyttäminen koulutuksen avulla voi tukea uuteen maahan integroitumista (Väitös: MEd Kalsang Wangdu, 27.6.2019, kasvatustiede)

Tiibetin pakolaiset ovat perustaneet lukuisia kouluja Intiassa ja kehittäneet oman opetussuunnitelmansa Intian kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa. Tämä kulttuurisesti relevantti kasvatus on auttanut Tiibetin pakolaisia ylläpitämään kulttuuriaan, kieltään ja historiallisia muistojaan. Samalla koulutus on auttanut pakolaisia integroitumaan Intian yhteiskuntaan. 

MEd Kalsang Wangdu tarkastelee väitöstutkimuksessaan millainen merkitys historian opetuksella on pakolaisille Tiibetin kulttuurisen ja kansallisen identiteetin välittämiseksi ja säilyttämiseksi ja mahdollisesti heidän poliittiselle toiminnalleen Tiibetin vapauden puolesta. Wangdu toteutti tutkimuksensa Tiibetin pakolaisten kouluissa Intiassa. 

– Pakolaisten keskuudessa historian opetusta pidettiin keskeisenä kansallisen identiteetin rakentamisen välineenä. Erään haastatellun opettajan sanoin: ”Tiibetin pakolaisen kuuluu tuntea identiteettinsä, ja sen vuoksi pitää opiskella historiaa. Historia kuvastaa identiteettiä.”, Wangdu sanoo. 

Tiibetin pakolaiset ylläpitävät lapsiaan varten noin 70 koulua Intiassa. Kouluissa on alaluokilla (primary level) käytössä äidinkielinen opetussuunnitelma, mutta myöhemmin (secondary level) siirrytään vähitellen englanninkieliseen intialaiseen opetukseen. Kaikki nämä tiibetiläispakolaisten koulut ovat Intian kouluhallinnon (Central Board of Secondary Education) alaisia ja akkreditoimia. Tiibetin pakolaishallituksen koulutusosasto julkaisee kuitenkin tiibetinkieliset oppikirjat alaluokkien tiibetiläistä opetusta varten. 

– Nämä luovat ratkaisut ovat auttaneet yhteisöä toisaalta säilyttämään kulttuurisen ja kansallisen identiteettinsä ja toisaalta integroitumaan Intian yhteiskunnan valtavirtaan, Wangdu kertoo.

Tiibetin pakolaisia on noin 150 000, ja heistä enemmistö asuu Intiassa, jossa toimii myös Dalai Laman perustama pakolaishallitus. Pakolaisuus Tiibetistä alkoi Kiinan otettua alueen valtaansa 1950-luvulla. 

– Tiibetin pakolaisten yhteisöä on usein pidetty yhtenä maailman onnistuneimmista pakolaisyhteisöistä, sillä se on kulttuurisesti vireä ja poliittisesti aktiivinen. Intian rooli on ollut keskeinen Tiibetin pakolaisten vastaanottajana ja heidän koulujensa tukijana. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan korostaa isäntämaan ja pakolaisten myönteisen suhteen tärkeyttä, tutkija painottaa. 

Wangdun mukaan hänen tutkimuksensa auttaa ymmärtämään identiteettipolitiikan merkitystä pakolaisopetuksessa ja korostaa kulttuurisesti relevantin ja monikulttuurisen kasvatuksen merkitystä. 

– Tämä on oleellista aikana, jolloin suuret ihmismäärät joutuvat muuttamaan esimerkiksi poliittisten, taloudellisten, ympäristöstä johtuvien syiden vuoksi, Wangdu korostaa. 

***
MEd Kalsang Wangdu esittää väitöskirjansa ”History education for nation-building in exile: The case of Tibetan refugee schools in India” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 27.6.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Educarium, Edu 1 -luentosali, Assistentinkatu 5, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Matti Rautiainen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori emerita Arja Virta (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.

Väittelijän yhteystiedot: +358 46 9645535, kalsang.wangdu@utu.fi
  
 

Luotu 19.06.2019 | Muokattu 19.06.2019