Perhetausta ja matala koulutus yhteydessä taloudellisten vaikeuksien kokemisen riskiin nuorilla aikuisilla (Väitös: VTM Ilari Ilmakunnas, 3.5.2019, sosiaalipolitiikka)

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa tutkittiin nuoren aikuisuuden aikaisia taloudellisia vaikeuksia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Suomessa taloudelliset vaikeudet ovat nuorilla aikuisilla tyypillisiä, mutta suurimmalle osalle lyhytaikaisia. Riski taloudellisten vaikeuksien kokemiselle ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Etenkin matala koulutus ja perhetausta ovat voimakkaasti yhteydessä riskiin.

Nuori aikuisuus on erityislaatuinen ja tärkeä vaihe ihmisen elämässä, koska moni merkittävä muutos tapahtuu tyypillisesti juuri silloin. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi kotoa pois muutto, opiskelun aloittaminen ja valmistuminen, työelämään siirtyminen ja parisuhteen muodostaminen.

– Niin kutsutut elämänkulkutapahtumat, tai vaikeudet niiden suhteen, liittyvät usein taloudellisten vaikeuksien kokemisen riskiin, Turun yliopistossa väittelevä Ilari Ilmakunnas kertoo.

Ilmakunnaksen väitöstutkimuksen mukaan etenkin se, että nuorella aikuisella ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, on voimakkaasti yhteydessä toimeentulotukiasiakkuuteen ja tuloköyhyysriskiin. 

– Lisäksi perhetausta on yhteydessä taloudellisten vaikeuksien kokemiseen. Etenkin vanhempien toimeentulotukiasiakkuus kasvattaa voimakkaasti riskiä sille, että myös nuori aikuinen saa toimeentulotukea, Ilmakunnas sanoo.

Tutkimuksessa hyödynnettiin suomalaista rekisteriaineistoa ja käytettiin erilaisia mittareita taloudellisten vaikeuksien kokemiselle. Käytetyt mittarit olivat toimeentulotukiasiakkuus, tuloköyhyys ja tuloihin pohjautuva indikaattori työmarkkinakiinnittyneisyydestä.

Muutokset kotitalouden rakenteessa yhteydessä pienituloisuusriskiin

Nuoren aikuisuuden aikainen yhden aikuisen kotitaloudessa asuminen sekä kotoa pois muutto ovat merkittäviä selittäviä tekijöitä sille, että pienituloisuus on tyypillistä tässä elämänvaiheessa.

– Vanhempien luota pois muuttaminen nuorena on yhteydessä myös toimeentulotukiasiakkuusriskiin, erityisesti nuorella iällä. Toisaalta vanhempien luokse takaisin muuttavat tyypillisesti samanaikaisesti poistuvat tuloköyhyydestä, Ilmakunnas sanoo.

Tutkimuksessa myös havaittiin, että lapsen saaminen nuorella iällä kasvattaa riskiä taloudellisten vaikeuksien kokemiselle. 

– Erilaisten kotitalouden rakenteeseen liittyvien tapahtumien yhteys taloudellisten vaikeuksien kokemisen riskiin voi kuitenkin olla erilainen miehillä ja naisilla, väittelijä toteaa.

Tutkimuksen mukaan ero parisuhteesta ja lapsen saaminen ovat nuorilla naisilla nuoria miehiä voimakkaammin yhteydessä toimeentulotukiasiakkuuteen ja tuloköyhyyteen. 

– Suomessa lapsen saaminen nuorella iällä on naisilla voimakkaasti yhteydessä polkuihin, joissa kiinnittyneisyys työmarkkinoihin on heikko, Ilmakunnas sanoo.

Pitkäkestoiset taloudelliset vaikeudet tyypillisempiä nuorilla miehillä

Väitöstutkimus osoitti, että taloudellisten vaikeuksien kokeminen jossain vaiheessa nuorta aikuisuutta on varsin tyypillistä Suomessa, mutta samanaikaisesti taloudellisia vaikeuksia kokevien keskuudessa on kahtiajakoa. 

– Suurimmalle osalle taloudelliset vaikeudet ovat lyhytaikaisia, mutta pieni joukko kokee vaikeuksia pitkiäkin aikoja. Pitkäkestoiset taloudelliset vaikeudet ovat tyypillisempiä nuorilla miehillä kuin nuorilla naisilla.

Väittelijän mukaan havainnot pitkäkestoisista taloudellisista vaikeuksista ovat huolestuttavia, sillä nuoren aikuisuuden aikana koetulla huono-osaisuudella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

***

VTM Ilari Ilmakunnas esittää väitöskirjansa ”Economic difficulties during the transition into adulthood in Finland: a register-based study” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 3.5.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Johan Fritzell (Karolinska Institutet, Ruotsi) ja kustoksena professori Veli-Matti Ritakallio (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sosiaalipolitiikka.

Luotu 25.04.2019 | Muokattu 25.04.2019