Suunnitelmallisesta ICT-yhteistyöstä apua kuntien talouskurimukseen (Väitös: KTM Ari Helin, 21.8.2020, tietojärjestelmätiede)

Suomessa kuntien välillä tapahtuu tietohallinnon alalla omaehtoista yhteistyötä, mutta selkeitä yhtenäisiä tavoitteita yhteistyölle ei ole. Asiaa tietojärjestelmätieteen näkökulmasta väitöskirjassaan tutkinut KTM Ari Helin toteaa, että kunnilta jää hyödyntämättä merkittävät taloudelliset ja toiminnalliset edut, joita hyvin määritelty ja toteutettu ICT-yhteistyö toisi.

Helin osoitti väitöstutkimuksessaan, että joissakin kunnissa tehdään menestyksekästä ICT-yhteistyötä esimerkiksi laitehankinnoissa ja resurssien yhteiskäytössä, ja siitä on saatu taloudellisia etuja.

− Monissa kunnissa ei kuitenkaan panosteta riittävästi tietohallinnon resursseihin eivätkä kuntapäättäjät ole halukkaita aktiiviseen kuntien väliseen ICT-yhteistyöhön. Myös epäsuhta eri kokoisten kuntien ja niiden investointimahdollisuuksien välillä aiheuttaa haasteita yhteistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa, Helin kertoo.

− On myös paljon kuntia, joissa ei ymmärretä tarpeeksi tietotekniikan merkitystä kuntalaisten palveluihin ja hyvinvointiin.

ICT-yhteistyön muodot voivat olla erilaisia riippuen kunkin kunnan tarpeista ja tavoitteista. Tutkimus osoitti, että ne kunnat, jotka tekevät suunnitelmallista ja järjestelmällistä ICT-yhteistyötä, hyötyvät siitä kuitenkin eniten taloudellisesti ja toiminnallisesti.

Myös valtiovallan toimenpiteillä, kuten sote-uudistuksella, on suuri vaikutus kuntien tietohallintoon ja kuntien väliseen ICT-yhteistyöhön. Helinin mukaan joitakin ICT-palveluja olisi järkevää hoitaa valtakunnallisesti, joitakin taas alueellisesti. Tällöin kuntien tehtäväksi jäisi kehittää ja toteuttaa niitä ICT-palveluita, jotka parhaiten palvelevat juuri oman kunnan tavoitteita ja asukkaita.

Tutkimuksessa ilmeni myös, että menestyksekkään kuntien välisen ICT-yhteistyön edellytyksenä ovat hyvät sosiaaliset henkilösuhteet, jotka vahvistavat luottamuksellista yhteistyötä.

Väitöskirjatutkimuksessa on käytetty tapaustutkimusta ja siinä on tutkittu kuntien muodostamien ICT-ryhmien toimintaa Suomessa.

***

KTM Ari Helin esittää väitöskirjansa ” Inter-Organisational IT Governance - A Case Study of Municipal ICT Cooperation” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 21.8.2020 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku). Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä salissa on korkeintaan 28 henkilöä.

Vastaväittäjänä toimii professori Tero Päivärinta (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Jukka Heikkilä (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on tietojärjestelmätiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 543 0348, ari.helin@utu.fi

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 18.08.2020 | Muokattu 18.08.2020