Sylkinäyte voi tarjota nopean ja edullisen keinon parodontiitin diagnosointiin (Väitös: HLL Joonas Liukkonen, 18.12.2020, parodontologia)

Monia syljen merkkiaineita voidaan käyttää parodontiitin ja sen etenemisen toteamiseen. HLL Joonas Liukkonen löysi Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan tietoa uusista syljen biologisista merkkiaineista ja vahvisti jo tiedossa olevien asemaa parodontiitin diagnostiikassa. 

Parodontiitti on yleinen infektion aiheuttama hampaan kiinnityskudosten tulehdussairaus. Hampaan kiinnityskudossairaudet ovat yleensä oireettomia ja saattavat edetä jopa vuosia ennen diagnoosia. Perinteisesti diagnoosin on tehnyt hammaslääkäri kliinisen tutkimuksen perusteella. Tekniikan kehittyminen on kuitenkin tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia parodontiitin diagnostiikkaan. Helposti kerättävä sylkinäyte on yksi mielenkiintoisimmista keinoista, joita voisi käyttää parodontiitin diagnostiikassa.

Joonas Liukkonen tarkasteli väitöskirjassaan useiden parodontaali-infektiota, tulehdusta ja kudostuhoa ilmaisevien merkkiaineiden esiintymistä ja pitoisuutta syljessä. Aineistonaan hän käytti osatutkimuksesta riippuen 220–455 tutkittavaa Terveys 2000- ja Parogene-tutkimusaineistoista. Liukkosta kiinnosti erityisesti sylkidiagnostiikan mahdollisuudet laajojen väestötutkimusten yhteydessä. 

– Perinteinen hammaslääkärin työ on kallista ja aikaa vievää, eikä se useinkaan ole toteuttavissa koko tutkittavalla väestöllä. On myös muistettava, että suun terveys on yhteydessä yleisterveyteen, ja siksi laajojen väestötutkimusten yhteydessä olisi tärkeää saada tietoa myös suun terveydestä, Liukkonen korostaa. 

Luotettavien biologisten merkkiaineiden löytymisen myötä sylkidiagnostiikalla voisi jatkossa kartoittaa potilaiden hampaiden kiinnityskudoksien terveyden tilannetta. 

Yhdistelmämerkkiaine tarjosi lupaavimmat tulokset

Yksittäinen merkkiaine pystyy ilmaisemaan vain tiettyä taudin vaihetta. Esimerkiksi infektiota ilmaisevat merkkiaineet eivät välttämättä ole koholla samaan aikaan kudostuhosta kertovien merkkiaineiden kanssa. Lisäksi jokainen potilas reagoi taudinaiheuttajiin yksilöllisesti. 

Liukkonen tutki väitöskirjassaan useiden yksittäisten merkkiaineiden lisäksi myös Turussa kehitetyn yhdistelmämerkkiaine CRS:n ominaisuuksia. Yksittäisistä merkkiaineista interleukiinit 1β ja 17A sekä myeloperoksidaasi antoivat lupaavimpia tuloksia. Yhdistelmämerkkiaine CRS on taas luotettavampi parodontiitin diagnostiikassa kuin sen sisältämät yksittäiset merkkiaineet yksinään. Liukkosen väitöskirjatyö antoi lisänäyttöä CRS:n käyttökelpoisuudesta parodontiitin diagnostiikassa. 

– Sylki on monipuolinen diagnostinen neste, sillä siitä löytyy paikallisten merkkiaineiden lisäksi myös lähes kaikki seerumin sisältämät merkkiaineet. Jatkossa tarvitsisimmekin lisää tietoa siitä, miten erilaiset systeemisairaudet ja esimerkiksi tupakointi vaikuttavat syljen merkkiainepitoisuuksiin, Liukkonen toteaa. 

***

HLL Joonas Liukkonen esittää väitöskirjansa ”Salivary diagnostics in periodontology: Salivary biomarkers in relation to periodontal status” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 18.12.2020 klo 12.00. Väitöstä voi seurata etäyhteydellä.

Vastaväittäjänä toimii professori Marja Laine (ACTA, Alankomaat) ja kustoksena professori Eija Könönen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on parodontologia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 14.12.2020 | Muokattu 14.12.2020