Väittelijä kartoitti satelliittikuvien avulla puulajistoa Perun Amazoniassa (Väitös: Pablo Pérez Chaves, 10.12.2020, ekologia ja evoluutiobiologia)

Amazonia, maailman laajin ja runsaslajisin trooppinen metsäalue, pienenee jatkuvasti erilaisten käyttöpaineiden ja metsien hävityksen seurauksena, mutta suuret alueet ovat edelleen biologisesti tuntemattomia. MSc Pablo Pérez Chaves kartoitti väitöskirjatyössään Perun Amazonian lajistollista monimuotoisuutta.

Niin metsien järkevän käytön kuin suojelun yhtenä esteenä on puutteellinen tietämys siitä, missä eri lajit esiintyvät ja mitkä ovat lajistoltaan erityisiä alueita. Tällaisen keskeisen biologisen perustietämyksen kerääminen on välttämätöntä, mutta myös kallista ja aikaavievää, erityisesti Perun Amazonian kaltaisilla vaikeakulkuisilla alueilla.

Pablo Pérez Chaves on väitöskirjatyössään kartoittanut Perun Amazonian lajistollista monimuotoisuutta yhdistämällä kolme eri menetelmää: puulajiston maastoinventoinnin, kaukokartoituksen ja koneoppimisen algoritmit.

Puulaji-inventointiaineisto on peräisin Perun Amazoniassa toimivilta yksityisiltä puuyhtiöiltä sekä Perun kansalliselta metsäinstituutilta. Kaukokartoitusaineistojen, esimerkiksi Landsat-satelliittikuvien ja digitaalisten korkeusmallien, maantieteellinen kattavuus tekee niistä hyödyllisiä lajistollisen monimuotoisuuden mallintamisessa.

Koneoppimista käytettiin ennustamaan monimuotoisuuden piirteitä laji-inventointien ja kaukokartoitusaineistojen pohjalta. Yhdistämällä nämä kolme menetelmää oli mahdollista ennustaa verraten pienillä alueilla eri puulajien maantieteellistä esiintymistä ja laajemmilla alueilla lajiyhteisöjen maantieteellistä jakautumista.

– Yhtenä lopputuloksena oli ensimmäinen kartta, joka kuvaa puulajiyhteisöjen jakautumista koko Perun Amazoniassa, Pérez Chaves kertoo.

Puulaji-inventointien ja kaukokartoitusaineistojen yhdistäminen heikosti tunnetuilla alueilla antaa mahdollisuuden mallintaa karttamuotoon luonnon monimuotoisuutta kuvaavia tekijöitä kuten yksittäisten lajien tai lajiyhteisöjen esiintymisen.

– Tutkimukseni antaa mahdollisuuden luonnon monimuotoisuuden erilaisten piirteiden kartoittamiseen metsien käytön ja suojelun tueksi heikosti tutkituilla alueilla. Uskon, että käyttämäni lähestymistapa on sovellettavissa käytäntöön eri puolilla maailmaa tehtäessä päätöksiä eri maankäyttötapojen välillä, Pérez Chaves toteaa.

Pablo Pérez Chaves saavutti jatko-opiskelijana toisen sijan Turun yliopiston Three Minute Thesis (3MT) -kilpailussa vuonna 2018 esitelmällään Mapping Amazonia Using Machine Learning and Satellite Imagery ja lisäksi voitti sekä paikallisen että kansainvälisen SANORD 3MT -kilpailun vuonna 2020 esitelmällään Mapping floristic patterns in Amazonia.

> Video vuoden 2018 3MT-kilpailusta

> Video SANORD 3MT -kilpailusta

***

MSc Pablo Pérez Chaves esittää väitöskirjansa ”Using remote sensing to map tree species distributions and floristic patterns of trees in Peruvian Amazonia at different extents” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 10.12.2020 klo 12.15 (Turun yliopisto, luentosali XXII, Agora).

Vastaväittäjänä toimii professori Duccio Rocchini (University of Bologna) ja kustoksena professori Hanna Tuomisto (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on ekologia ja evoluutiobiologia.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 10 henkilöä. Tilaisuutta voi seurata etänä.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: papech@utu.fi, p. +358-449534850

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 04.12.2020 | Muokattu 04.12.2020