Väittelijä puhalsi pölyt keskiajan alkemistisesta tekstiaineistosta ja toi sen kaikkien ulottuville (FM Sara Norja, 27.5.2021, englannin kieli)

Englanti on nykyään tieteen valtakieli, mutta keskiajalla se oli vasta nousemassa tieteen kieleksi latinan rinnalle. Filosofian maisteri Sara Norjan väitöstutkimus osoitti, että englanti oli varteenotettava tieteen kieli jo 1400-luvun alkemiaa käsittelevissä latinasta käännetyissä teksteissä. Norja toi tutkimuksessaan kaikkien ulottuville aiemmin arkistojen kätköihin hautautuneen keskiaikaisen alkemiaa käsittelevän tekstin.

Sara Norja tarkasteli tutkimuksessaan The Mirror of Alchemy -nimisen alkemistisen teoksen varhaisia englanninkielisiä versioita. Tutkimuksen aineisto koostui seitsemästä aiemmin tutkimattomasta 1400–1600-luvuilta peräisin olevasta käsikirjoituskopiosta sekä tekstin vuonna 1597 painetusta versiosta.

– Alkemia oli yksi varhaisimmista kokeellisista tieteenaloista. Sen avulla pyrittiin tekemään kultaa ja pidentämään ihmiselämää. The Mirror of Alchemy on eräänlainen alkemian alkeisopas, Norja kertoo.

– Tutkimani teos alkaa alkemian määritelmästä ja siinä liikutaan teoreettiselta tasolta käytännöllisempään. Lopussa annetaan ohjeita kullan valmistamiseen viisasten kiven avulla, Norja kuvailee.

Latinankielisen alkutekstin Speculum alchemiae kirjoittajaa ei tunneta.

– Tämä on tavallista keskiaikaisille teksteille. Speculum alchemiae on kuitenkin aiemmin laitettu kuuluisan englantilaisen fransiskaanin Roger Baconin (n. 1214–1292?) nimiin. Alkemististen tekstien uskottavuutta pönkitettiin usein arvostetun oppineen nimellä, Norja kertoo. 

Neljä käännöstä kertovat kiinnostuksesta alkemiaan

Tekstien vertailu osoitti, että ne voidaan jakaa käännösten mukaan neljään eri ryhmään. Käännökset ovat toisistaan riippumattomia ja niissä on käytetty erilaisia käännösstrategioita. Käännökset pohjautuvat osittain myös latinankielisen alkuperäistekstin eri versioihin. 

– Parinsadan vuoden aikavälille ajoittuvat käännökset kertovat Mirror of Alchemyn suosiosta myös tieteellisen vallankumouksen aikana, Norja huomauttaa. 

Norja havainnollisti Mirror of Alchemyn käännöksiä vertailemalla, kuinka tieteen kieli myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa siirtyi vähittäin latinasta englantiin. 

– Tekstit lainasivat sanoja latinasta ja ranskasta kuvatakseen alkemistisia prosesseja ja ainesosia, mutta käyttivät joissain tapauksissa myös alkuperäisiä englanninkielisiä sanoja. 

Keskiaikainen teksti yleisön luettavaksi

Norja julkaisi väitöskirjassaan The Mirror of Alchemyn englanninnoksen tieteellisen edition. 

– Kyseinen käsikirjoitusversio on aiemmin ollut saatavilla ainoastaan Englannissa ja Tanskassa sijaitsevien kirjastojen kokoelmissa. Julkaisemani editio tuo tekstin laajemman yleisön ulottuville, Norja sanoo.

Editio sisältää aiemmin tuntemattomia varhaisen englannin kielen sanoja sekä sanoja, jotka varhaistavat sanakirjojen ensiesiintymiä. Esimerkiksi salattua tarkoittavaa sanaa occultatyffed ei löydy sanakirjoista. Sen alkuperä on Speculum alchemiaen perusteella latinan sanassa occultatus. 

– Väitöskirjani osoitti, että alkemistisilla teksteillä on paljon annettavaa myös sanastontutkimukselle, Norja sanoo.

***

FM Sara Norja esittää väitöskirjansa Alchemy in the Vernacular: An Edition and Study of Early English Witnesses of The Mirror of Alchemy julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 27.5.2021 klo 16. 

Vastaväittäjänä toimii professori Peter Grund (Kansasin yliopisto, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Matti Peikola (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on englannin kieli.

> Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: skmnor@utu.fi

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 19.05.2021 | Muokattu 19.05.2021