Väittelijä tarkasteli suuria kauppoja rahoitusmarkkinoilla – tulokset kertovat markkinoiden dynamiikasta (Väitös: FM, KTM Mika Hannula, 22.5.2020, laskentatoimi ja rahoitus)

Turun yliopistossa väittelevä FM, KTM Mika Hannula tutki väitöskirjassaan kaupankäyntiä rahoitusmarkkinoilla. Väitöskirjan keskiössä olevat kysymykset liittyvät suurten transaktioiden optimaaliseen toteuttamiseen sekä kaupankäyntikustannusten minimointiin.

Kaupankäynti rahoitusmarkkinoilla on vilkasta. Markkinoiden kaupankäyntivolyymiä on kasvattanut muun muassa sähköisen kaupankäynnin kehittyminen ja erilaisten kaupankäyntialgoritmien hyödyntäminen. Kokonaiskaupankäyntimääriä kuitenkin rajoittaa se, että kaupankäyntiin rahoitusinstrumenteilla liittyy kustannuksia.

– Nämä samaiset kaupankäyntikustannukset koituvat usein myös tavallisen sijoittajan kohtaloksi, sillä liiallinen kaupankäynti ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat omiaan syömään sijoitusten tuottoa, Hannula tarkentaa.

Hannula tutki rahoituksen alan väitöskirjassaan erityisesti suurten transaktioiden toteuttamista ja kaupankäyntikustannusten minimointia erilaisissa teoreettisissa asetelmissa. Hannulan mukaan näillä kysymyksillä on huomattava merkitys suurten kaupankävijöiden päivittäisissä toiminnoissa, sillä luonnollisen kustannusnäkökulman lisäksi vaatimus asiakastoimeksiantojen mahdollisimman tehokkaasta toteuttamisesta sisältyy eksplisiittisesti rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn esimerkiksi EU:ssa (Markets in Financial Instruments Directive II, MiFID II) ja USA:ssa (Regulation National Market System, Reg. NMS).

Väitöskirja pyrkii mallintamaan rahoitusmarkkinoiden päivänsisäistä kaupankäyntidynamiikkaa ja sitä kautta parantamaan ymmärrystä markkinoiden lainalaisuuksista. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten epäsymmetrinen informaatio, kaupankävijöiden riskiasenteet ja ylimääräiset kaupankäyntikustannukset vaikuttavat tarkastelun kohteena oleviin ominaisuuksiin, kuten markkinoiden likviditeettiin ja kaupankäyntivolyymiin.

Väitöskirjan tulokset antavat arvokasta lisätietoa päivänsisäisten markkinaparametrien käyttäytymisestä ja keskinäisistä suhteista.

– Esiteltyjä malleja sekä niiden tuloksia on mahdollista hyödyntää esimerkiksi ennustettaessa kaupankäyntivolyymia sekä arvioitaessa EU-tasolla kiivasta keskustelua aiheuttaneen finanssitransaktioveron (Financial Transaction Tax, FTT) kaltaisten veroinstrumenttien vaikutusta rahoitusmarkkinoiden dynamiikkaan, Hannula kertoo.

Työssä käsiteltyjä malleja analysoidaan numeerisin menetelmin. Väitöskirjassa hyödynnetään uusia, tehokkaita laskennallisia menetelmiä rahoituksessa relevanttien ongelmien ratkaisemiseen. Esiin nostetut laskennalliset menetelmät ovat hyödynnettävissä myös esiteltyä laajemmassa yhteydessä, ja niiden avulla voidaan muun muassa syventää olemassa olevien teoreettisen mallien ymmärrystä.

***

FM, KTM Mika Hannula esittää väitöskirjansa ”Essays on Strategic Trading” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 22.5.2020 klo 12.00.

Turun yliopiston väitöstilaisuuksia ei koronavirustilanteen vuoksi järjestetä yleisötilaisuuksina. Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos ovat vähintään ääniyhteydessä. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/61559957856

Vastaväittäjänä toimii professori Juho Kanniainen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Mika Vaihekoski (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on laskentatoimi ja rahoitus.

Väitöskirjan lukukappale on yliopiston Natura-rakennuksen infopisteessä (kulku Vesilinnantien puoleisen ulko-oven kautta: Vesilinnantie 3, 20500 Turku), josta sitä voi pyytää puhelimitse (numero ulko-ovessa) arkisin klo 9–15 päivystävältä henkilökunnalta paikan päällä tutustuttavaksi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: p. 050 3486251, mianhan@utu.fi

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 18.05.2020 | Muokattu 19.05.2020