Vastuullisuuspuheesta tekoihin (Väitös: DI Maria-Elisa Männistö, 8.12.2023, tuotantotalous)

Vastuullisuusjohtamisen haasteet organisaatioissa kietoutuvat kiihtyvän luontokadon myötä resurssiniukkuuden ympärille. DI Maria-Elisa Männistö tarkasteli väitöstutkimuksessaan vastuullisuustyöryhmän ensihetkiä ja esitti prosessimallin ryhmäidentiteetin muodostumisesta.

Länsimaisessa talousjärjestelmässä ja työelämässä vallinnut jatkuvan kasvun logiikka on yksiselitteisesti kestämätön. Organisaatiot etsivät nyt kiihtyvällä vauhdilla uusia toiminta- ja tuotantomalleja luodakseen kestävää arvoa yhteiskunnassa siirtyessään kohti vastuullista rajallisuuden logiikkaa.

Vastuullisuustyöryhmän ensihetket ovat kriittisiä, sillä ne synnyttävät sen eettisen ja normatiivisen perustan, jonka varassa useiden organisaatioiden vastuullisuusstrategiatyön käytäntöön toimeenpano pitkälti lepää.

Puheesta tekoihin on pitkä matka ja ilman riittävää toimeenpanovaltaa työryhmien toimijuus jää näennäiseksi. Vastuullisuustyöryhmä kohtaakin heti elinkaarensa alkuvaiheessa organisaatiosysteemin valtarakenteiden ja sitä ympäröivän organisaatiosysteemin normien muutostyön haasteet. Nämä jäävät vastuullisuusstrategiaa ylätasolla laadittaessa piileviksi. Valta on organisaatiossa suurelta osin piilevää varjo-organisaation ja osin näkymättömien intressiristiriitojen takia.

- Toistaiseksi on ollut vain vähän empiiristä tietoa siitä, miten työryhmää koossa pitävä ja sen toimintaa määrittelevä ja kannatteleva ryhmäidentiteetti syntyy. Tutkimukseni tulosten avulla voidaan nyt ymmärtää paremmin vastuullisuustyöryhmien perustamisen haasteita sekä tukea niiden ohjaamista ja johtamista suhteessa sen toimintaympäristöön, kertoo Männistö.

Lisäksi Männistö loi tutkimuksessaan yksityiskohtaisen koodikirjan, joka viitoittaa kollektiivisen tolkuntekemisen ja ryhmäsuhteiden tutkimusta käyttäytymisstrategian alalla.

- Työryhmien johtamiselle ja ohjaamiselle löytyy myös yksityiskohtainen työryhmän käynnistämisen rakennekuvaus, jota voi käyttää työkaluna niiden työskentelyn käynnistämiseksi, Männistö sanoo.

***

DI Maria-Elisa Männistö esittää väitöskirjansa ”Collective sensemaking during the early phases of working group identity creation. Walking the sustainability talk” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 08.12.2023 klo 10.15 (Turun yliopisto, Agora luentosali XXI, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Saku Mantere (McGill University, Kanada) ja kustoksena apulaisprofessori Oskar Karlström (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on tuotantotalous.
 

Luotu 05.12.2023 | Muokattu 05.12.2023