Vuorovaikutus yrittäjän ja kuluttajan välillä on yhä keskeisempi osa liiketoimintaa (Väitös: KTM Laura Niemi, 29.5.2020, yrittäjyys)

Yrittäjien ja kuluttajien vuorovaikutuksesta on tullut liiketoiminnan ydin. KTM Laura Niemen yrittäjyyden alaan kuuluvan väitöskirjan päätavoitteena on tuoda esiin yrittäjyyden vuorovaikutteista näkökulmaa.

Niemen väitöskirja keskittyy erityisesti uuden arvon yhteisluonnin monimutkaiseen ilmiöön. Väitöskirja tarjoaa uudenlaista näkökulmaa erityisesti päätöksentekoon, toimintatapoihin ja kontekstiin, jossa uusi arvo luodaan.

Niemen mukaan yrittäjyystutkimuksessa on toistaiseksi kiinnitetty vain vähäistä huomiota yrittäjien ja kuluttajien välisen vuorovaikutuksen. Tämä taas on johtanut rajoittuneeseen ymmärrykseen yrittäjyyden olemuksesta ja siitä, mistä uusi arvo todella syntyy.

– Uuden arvon yhteisluonti edellyttää yrittäjiltä valmiutta saattaa liiketoimintaansa uuteen suuntaan, joka tyydyttää kuluttajien sellaisia toiveita ja tarpeita, joihin ei vielä koskaan ole vastattu. Yrittäjät eivät kuitenkaan kykene uuden arvon yhteisluontiin yksin, koska uuden arvon luominen riippuu kuluttajaympäristöstä. Yrittäjien näkökulmasta tämä tarkoittaa, että yrittäjien tulee olla aidosti vuorovaikutuksessa nykyaikaisten, uusia kulutuskokemuksia etsivien kuluttajien kanssa, Niemi kertoo.

Niemen väitöskirjan avulla on mahdollista saada uutta ymmärrystä siitä, mistä uusi arvo todella syntyy ja miten se luodaan. Väitöskirja koettelee olemassa olevan yrittäjyystutkimuksen rajoja ja osoittaa, että yrittäjyystutkimuksessa on mahdollista löytää uusia tapoja irtautua perinteisestä prosessinäkökulmasta keskittymällä aikasidonnaisiin kuvauksiin toiminnasta ja uudesta arvosta.

Väitöskirja tarjoaa myös ajankohtaista ja käytännöllistä tietoa yrittäjille, yrittäjähenkisille johtajille, yrittäjiä tukevien instituutioiden neuvonantajille ja yrittäjyyskoulutukselle.

***

KTM Laura Niemi esittää väitöskirjansa ”Towards an interaction-based approach to entrepreneurship: Understanding the co-creation of new value” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.5.2020 klo 12.

Turun yliopiston väitöstilaisuuksia ei koronavirustilanteen vuoksi järjestetä yleisötilaisuuksina. Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos ovat vähintään ääniyhteydessä. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/64720238091

Vastaväittäjänä toimii professori Martina Battisti (Portsmouth Business School, University of Portsmouth, Iso-Britannia) ja kustoksena erikoistutkija Sr. Pekka Stenholm (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on yrittäjyys.

Väitöskirjan lukukappale on yliopiston Natura-rakennuksen infopisteessä (kulku Vesilinnantien puoleisen ulko-oven kautta: Vesilinnantie 3, 20500 Turku), josta sitä voi pyytää puhelimitse (numero ulko-ovessa) arkisin klo 9–15 päivystävältä henkilökunnalta paikan päällä tutustuttavaksi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot:  p. 0407338985, laura.niemi@utu.fi
 
> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 22.05.2020 | Muokattu 22.05.2020