alt=””

Terveystiedon kriittinen arviointi -opintojakso avoimena yliopisto-opetuksena

Terveystiedon kriittinen arviointi (1 op) on lääketieteellisen tiedekunnan tuottama uusi opintojakso. Tutkintokoulutuksissa se sisältyy LL- ja  HLL-tutkintoihin. Avoimessa yliopisto-opetuksessa jaksolle voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita ovat mm. mitä ovat tieteellinen tieto, tutkimusetiikka, lääkekehitys, disinformaatio / misinformaatio ja vaikuttamisen keinot, tiedekriittisyyden ja uskomusten taustalla olevat tekijät.

Opintojakso järjestetään 15. 9. - 25.10.2022. Siihen sisältyy asiantuntijaluentoja ja paneelikeskustelu Turun yliopistossa (klo 15.15 - 16.45). Luennot voi seurata myös Zoomissa, paneelikeskustelu järjestetään vain lähiopetuksena. Opintojakson tentin voi tehdä sähköisenä tenttinä Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turussa, Raumalla ja Porissa sekä useissa muissa korkeakouluissa.

Ohjelma:

TIETEELLINEN TIETO JA SEN HYÖDYNTÄMINEN

to 15.9. luento:
Johdantoluento tieteellisestä tiedosta, tutkimuksen teon prosessi, tutkimustiedon luotettavuudesta, prof. Sari Stenholm

ti 20.9. luento:
Tiedon tuottamisen etiikka (tutkimusetiikka), prof. Veikko Launis 

ti 27.9. luento:
Tutkimustiedon arvioiminen ja hyödyntäminen / Näyttöön perustuva lääketiede, kokemuksia Käypä Hoito -toiminnasta, prof. Hasse Karlsson
Lääkekehitys, miten lääkkeiden teho ja turvallisuus osoitetaan, viranomaissäätely, prof. Eriika Savontaus
Tutkimuksesta käytäntöön, case FinnBrain, apulaisprof. Linnea Karlsson, case STRIP, apulaisprof. Katja Pahkala 

DIDINFORMAAATIO / MISINFORMAATIO

ti 4.10. luento:
Päättelyvirheet terveystiedon tulkitsemisessa: yksilötason tarkastelu, prof. Jyrki Korkeila

to 13.10. luento:
Disinformaatio/misinformaatio ja vaikuttamisen keinot, ml. sosiaalinen media, prof. Juhani Knuuti

TIEDEKRIITTISYYDEN JA USKOMUSTEN TAUSTALLA OLEVAT TEKIJÄT

to 20.10. luento:
Rokotevastaisuuden taustalla olevat asiat, akatemiatutkija Anna Soveri
Tieteellisen tiedon rajallisuus, yhteiskunnallinen tarkastelu, prof. Sakari Suominen
Tiede ja media, FT Tiina Raevaara  

ti 25.10. paneelikeskustelu, Vastalääke esittäytyy
Keskustelun osallistujat: Sakari Suominen, Jyrki Korkeila, Anna Soveri, pj Hanna Lagström

Opintojakson tiedot:

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintomaksu 15 euroa. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 11.8. - 13.9.2022 (kiintiö 20)