Ympäristötiede, luonnontieteiden kandidaatti (3 v), avoimen väylä

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut ympäristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä
  • tähtäät tehtäviin, missä tarvitaan monitieteistä ympäristöalan asiantuntemusta
  • haluat päivittää tai hankkia osaamista ympäristöalan kysymyksissä

Ympäristötieteen pääaineessa voi suorittaa luonnontieteen kandidaatin tutkinnon niin, että merkittävä osa opinnoista suoritetaan avoimessa yliopistossa ja etäopintoina. Opinnot ovat hyvin laaja-alaisia, ja opiskelua tukevat hyvät tukipalvelut avoimessa yliopistossa ja joustavat opintoaikataulut.

Työelämän tarpeisiin suunniteltu, joustavasti suoritettava koulutus on korostetusti monitieteinen ja vaikuttavuuteen tähtäävä – mukana opetussuunnitelmassa on uusimman luonnontieteellisen tiedon lisäksi mm. ympäristöoikeuden sekä yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen ympäristötutkimuksen opintoja.

Ympäristötieteen koulutus tarjoaa monipuoliset perusvalmiudet toimia erilaisissa ympäristöalan asiantuntijatehtävissä yhteiskunnan eri sektoreilla. Koulutus sopii oman tutkinnon täydentäjäksi antamaan lisäpätevyyttä ympäristöalan työtehtäviin. Tutkinnon suorittaneita työskentelee hallinnon eri sektoreilla, kansalaisjärjestöissä ja koulutustehtävissä.

Get inspired by science.
Meiltä valmistut, työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • Ympäristötarkastaja
  • Terveystarkastaja
  • Ympäristökonsultti