Asiasana: Researchers and publications

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkija, tarkista ja tarvittaessa ilmoita vuoden 2023 julkaisutietosi 31.1.2024 mennessä

07.12.2023

Kirjasto tuo läpi vuoden Turun yliopiston tutkijoiden julkaisutietoja kansainvälisistä ja kansallisista viitetietokannoista UTUCRISiin. Tietokantahauilla saadaan kerättyä noin 50 % yliopiston kaikista julkaisutiedoista. Tällä hetkellä järjestelmässä on validoituna 4077 vuoden 2023 julkaisua, mikä on noin 67 % vuotuisesta julkaisukertymästä.

Tuhannet julkaisutiedot kirjataan yksi kerrallaan apuvälineitä hyödyntäen

09.11.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittainen julkaisutiedonkeruu kerää julkaisutietoja kaikista kansallisista korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista. Kerättyjä tietoja käytetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskennassa sekä muussa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastoinnissa, seurannassa ja ohjauksessa.

Yli puolet Turun yliopiston vuonna 2019 raportoiduista julkaisuista avoimesti saatavilla

20.05.2020

Turun yliopiston tutkijoiden kirjoittamien, Opetusministeriön vuosittaisessa tiedonkeruussa raportoitujen julkaisujen määrä on edelleen kasvussa. Vuonna 2019 kokonaismäärä ylitti jo 5900, kun se vuotta aiemmin oli hieman alle 5700. Myös avoimesti saatavilla olevien julkaisujen määrä kasvoi edelleen. Erityisesti vertaisarvioitujen julkaisujen avoimuus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna.