Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma DRDP kouluttaa lääkekehityksen ja -tutkimuksen ammattilaisia tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tohtorit sijoittuvat lääke- ja bioteknologiayritysten tutkimus- ja johtotehtäviin, lääke- ja kemikaalivalvonnan viranomaistehtäviin ja akateemisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

DRDP toimii kiinteässä yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen lääketutkimuksen tohtoriohjelmien kanssa, muodostaen kansallisen verkoston (FinPharmaNet), jolla on vahvat kansainväliset yhteistyösuhteet Karoliinisen Instituutin ja muiden Itämeren alueen vastaavien ohjelmien kanssa. Verkostomuotoisella toiminnalla kyetään kattamaan lääketutkimuksen koko kirjo, ml. farmasian eri tieteenalat.

DRDP:n väitöskirjatutkijat tekevät väitöstutkimuksensa tieteellisesti korkeatasoisissa tutkimusryhmissä. Turun yliopistossa toimii lukuisia tutkimusryhmiä, joiden tutkimus suuntautuu uusien lääkevaikutuskohteiden tunnistamiseen ja validoimiseen sekä näihin kohdistuvien lääkemolekyylien ja niiden vaikutuksia mittaavien diagnostiikkamenetelmien kehittämiseen. Kukin väitöskirjatutkija keskittyy tiettyyn lääketutkimuksen osa-alueeseen, mutta väitöskirjaan liittyvä tutkijakoulutus on laaja-alaista ja kattavaa.

Varsinaisen lääkekehityksen voi katsoa alkavan siitä vaiheesta, kun uusien lääkemolekyylien farmakologisia ominaisuuksia karakterisoidaan lääketutkimuksen menetelmillä. Käytössä oleva menetelmävalikoima nojaa osaltaan myös Turussa tehtävään diagnostiikan ja biokuvantamisen tutkimukseen ja osaamiseen. Lääkekehitys edellyttää farmakologian ja toksikologian eri osa-alueiden, kuten farmakokinetiikan, farmakodynamiikan, toksikologian ja kliinisen farmakologian sekä eläinkokeellisen ja kliinisen lääketutkimuksen syvällistä ymmärtämistä. Diagnostiset lääkevalmisteet, kuten merkkiaineina käytettävät lääkemolekyylit, tulee lääkelain mukaan tutkia varsinaisten terapeuttisten lääkkeiden tavoin. Lääkkeiden kehittäminen ja lääketutkimus on tarkasti säädeltyä kansallisilla ja kansainvälisillä ohjeistoilla, joiden tunteminen on alan toimijoille välttämätöntä.

DRDP-tohtoriohjelma pyrkii kouluttamaan väitöskirjatutkijansa juuri näiden osaamisalueiden erityisasiantuntijoiksi. Osalla UTUGS:n lääke- ja luonnontieteiden aloilla toimivista tohtoriohjelmista on vahva yhteys lääkekehityksen alkuvaiheen tutkimukseen, mutta DRDP on UTUGS:n ainoa tohtoriohjelma, joka kattaa kokonaisvaltaisesti lääkekehityksen ja -tutkimuksen kaikki vaiheet ja jonka koulutus on suunniteltu lääkekehityksen ja –tutkimuksen osaamisen lähtökohdista.

Vuonna 2019 DRDP käynnisti uudenlaisen, yliopiston ja lääketeollisuuden yhteisen tohtorien koulutusohjelman (iPhD), jossa suurin osa koulutuksesta suoritetaan teollisuudessa. Ohjelmaan kuuluu myös tutkijakoulutusta ja akateemisia tutkimusjaksoja yliopiston tutkimusryhmissä. Ohjelma kouluttaa teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitykseen erikoistuneita asiantuntijoita.

Ota yhteyttä:

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Ullamari Pesonen

Tohtoriohjelman varajohtaja:
professori Teijo Saari

Tohtoriohjelman koordinaattori:
koordinaattori FT Eeva Valve