Turun yliopisto alueellisena toimijana

Turun yliopisto on tärkeä alueellinen toimija, jolla on keskeinen rooli Lounais-Suomen taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa kehityksessä. Yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa ja hakee jatkuvasti partnereita erilaisiin aluekehitystä ja aluetaloutta vahvistaviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä kulttuuri- ja yhteiskuntaelämää kehittävään toimintaan.

Turun yliopiston kampukset ja muut toimipaikat

Yliopisto toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Turun kampuksen lisäksi Raumalla ja Porissa. Raumalla sijaitsevan opettajankoulutuslaitoksen yhteydessä toimii täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelujen tarjoaja Sat@Oppi. Porissa Turun yliopisto toimii osana yliopistokeskusta tarjoten opintoja liiketalouden, kulttuurituotannon ja merenkulun aloilla. Turun yliopistolla on myös Salossa toimintaa paikallisen yritysyhteisön ja kehitysyhtiön sekä paikallisen kouluverkon kanssa.

Turun yliopistolla on Lapin tutkimuslaitos Utsjoen Kevolla ja Saaristomeren tutkimuslaitoksen kenttäasema Seilin saarella, Paraisilla. Nämä tutkimuslaitokset ovat osa yliopiston biodiversiteettiyksikköä, ja ne tekevät merkittävää työtä Suomen luonnon hyväksi.

Turun yliopiston ja Turun Yliopistosäätiön kohteissa voi tutustua tieteeseen, tutkimukseen ja historiaan elämyksellisellä tavalla. Turun yliopiston vierailukohteita ovat:

Alueellinen tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvä yhteistyö

Turkulaiset korkeakoulut toimivat yhdessä alueellisesti hallinnollisen yhteistyön kautta. Tätä varten on perustettu neuvottelukunta sekä ohjausryhmä. Käytännössä alueellista yhteistyötä tehdään keskeisillä osaamisaloilla esimerkiksi kampuskeskittymien, tutkimusohjelmien ja erilaisen verkostotoiminnan kautta.

Kulttuurikampus Turku on turkulaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, Business Turun, Turun konservatorion sekä Turun kaupungin muodostama yhteistyöfoorumi, joka kerää yhteen kulttuurialan toimijoita Turun alueelta ja vahvistaa näiden strategista yhteistyötä eurooppalaisen kulttuurikaupungin kehittämiseksi.

Teknologiakampus Turku on Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian muodostama verkosto, jonka tavoitteena on rakentaa jatkuvasti parempaa tekniikan ekosysteemiä Turun talousalueelle sekä lisätä Turun vetovoimaisuutta niin alan opiskelijoiden kuin yritysten keskuudessa.

Terveyskampus Turku tarjoaa mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian osa-alueilla moniammatillisesti. Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian lisäksi mukana ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, ja uutena osapuolena Business Turku.

Turun yliopiston Tulevaisuustislaamo palvelee organisaatioita, joiden tavoitteena on kehittää ennakointitaitojaan ja valmiuksiaan varautua muutoksiin toimintaympäristössään. Toimintaan voi tutustua esimerkiksi matalan kynnyksen Polttimo -ennakointifoorumeissa, jotka ovat osa Tulevaisuustislaamon alue-ennakoinnin kokonaisuutta. Tarkoituksena on tukea käytössä olevaa tulevaisuustietoa hyödyntäen Varsinais-Suomen kärkialoja, auttaa niitä löytämään uusia mahdollisia avauksia ja ennakoida disruptioita.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään monitieteistä kaupunkikehitystä koskevaa tutkimusta. Kaupunkitutkimusohjelma 2022–2025 ottaa teemansa Turun kaupungin pormestariohjelmasta ja strategiasta.

Euroopan Unioniin liittyvää edunvalvontaa ja yhteistyötä varten turkulaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia, ovat perustaneet yhteisen TRUEnet -verkoston.