Kulttuurinen moninaisuus, maahanmuutto ja kotoutuminen

Kulttuurinen moninaisuus on yhä useammille meistä arkipäivää. Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä ja kaksisuuntaista kotoutumista tarvitaan edistämään hyviä yhteiskuntasuhteita kaikilla aloilla.

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaaminen on saatava työelämän käyttöön mahdollisimman nopeasti, mikä onnistuu parhaiten asiantuntevan ohjauksen tuella sekä riittävien täydennyskoulutusmahdollisuuksien tarjonnalla. Suomen kielen taito on monissa työtehtävissä ehdoton edellytys - useimmilla aloilla se on avain uralla etenemiseen ja koulutusta vastaaviin tehtäviin pääsemiseen.

    Osaamisalueitamme ovat

    • maahanmuuttajien vastaanotto- ja kotouttamistyöntekijöiden täydennyskoulutus 
    • kulttuurienvälisen osaamisen lisääminen ja kulttuuritietoisten työmenetelmien vahvistaminen
    • korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnatut koulutukset
    • koulutusohjaus- ja neuvontapalvelu maahanmuuttajataustaisille.