Yhteistyö museologian oppiaineessa

Museologian oppiaineessa toteutetaan vuosittain kurssityönä erilaisia näyttelyitä, museoalan projekteja sekä hankeyhteistyötä.

Teemme mielellämme yhteistyötä erilaisten kulttuuriperintötoimijoiden ja muistiorganisaatioiden kanssa. Mikäli organisaatiollanne on tarjota kurssityöksi sopivaa projektia, asiasta kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä museologian yliopisto-opettajaan.

Esimerkkejä aiemmista yhteistyömuodoista:

  • Näyttelyuudistaminen Liedon Vanhalinnan museolle (2019)
  • Museot innovaatioalustoina hankkeen työpaja yhdessä Aboa Vetus & Ars Novan, Nuori Yrittäjyys ry:n sekä Humanistisen korkeakoulun kanssa (2018)
  • Kirkollisen kulttuuriperinnön kurssi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa (2018)
  • Piikkilanka-aidan takana – sisällissodasta kertova näyttely Turun yliopiston tiloihin (2017–2018)
  • Draamaopastus asiakasmuseolle
  • Uudistamis- ja markkinointisuunnitelma asiakasmuseolle

Kulttuurien tutkimuksen arkistot: MUSE-kokoelma

Museologian oppiaineen MUSE-kokoelma on osa Kulttuurien tutkimuksen arkistoa joka on osa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoa. 1950-luvun lopulla perustettuun arkistoon kuuluu tuhansia kyselyvastauksia, kymmeniä tuhansia valokuvia, piirroksia, dioja ja kulttuurien tutkimuksen oppiaineryhmän pro gradu- ja proseminaaritutkielmat. Myös kenttätöistä kertynyttä haastatteluaineistoa arkistoidaan. Kokoelmista löytyy esimerkiksi digikuvia, videoita ja DVD-tallenteita.