Pohjoismaat

Pohjoismaisten kielten oppiaine

Opetuksen ja tutkimuksen keskiössä on ruotsin kieli, jota tarkastellaan sen rakenteen, käytön, historian sekä kulttuurin näkökulmista.

Oppiaineen opetus on suunniteltu ensisijaisesti suomea äidinkielenään puhuville ja se antaa vankan pohjan toimia ruotsin kielen opettajana suomenkielisissä oppilaitoksissa tai erilaisissa pohjoismaisten kielten asiantuntija- ja käännöstehtävissä. Koulutus antaa myös perusvalmiudet pohjoismaisten kielten tutkijan uralle.

Oppiaineen tutkimuksessa korostuu ruotsin kielen oppiminen ja omaksuminen toisena tai vieraana kielenä, jolloin tutkimusaineistona käytetään suomenkielisten tuottamaa puhuttua tai kirjoitettua ruotsin kieltä. Oppiaineessa tutkitaan myös Suomessa ja Ruotsissa puhuttavan ruotsin kielen eroja. Ruotsin kielen ja ruotsinkielisen nimistön historiallista kehitystä tutkitaan muun muassa vanhojen tekstikäsikirjoituksien ja kirkonkirjojen avulla. Nykyruotsin osalta tutkitaan esimerkiksi kielellistä vuorovaikutusta digitaalisissa viestimissä.

Pohjoismaisten kielten oppiaine on toimintaympäristönä monikielinen; työ- ja opetuskielenä voivat olla kaikki pohjoismaiset kielet. Tutkimusympäristönä oppiaine on teoreettisesti laaja-alainen ja arvostaa niin perinteisin filologisin menetelmin tehtävää kuin uusimpiin lingvistisiin teorioihin perustuvaa tutkimusta.

Tutustu pohjoismaisten kielten oppiaineeseen