Opiskelu suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalla

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelu kehittää tietoja ja taitoja, joita kielentutkijat ja esimerkiksi myös suomen kielen opettajat, toimittajat ja tiedottajat tarvitsevat. Oppiaine kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia, jotka voivat toimia asiantuntijoina niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Opiskelu vahvistaa ymmärrystä

  • suomalais-ugrilaisten eli uralilaisten kielten rakenteesta ja kehityksestä,
  • suomen kielen ominaisuuksista ja asemasta uralilaisena kielenä,
  • uralilaisten kielten piirteistä suhteessa muihin maailman kieliin,
  • vähemmistökielten ongelmista ja mahdollisuuksista muuttuvassa maailmassa.

Tavoitteena on oppia soveltamaan tietoja, seuraamaan oman alan kehitystä ja päivittämään osaamistaan tieteenalan, työelämän ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaan.

Maisterintutkinto tarjoaa valmiudet myös jatko-opiskeluun ja tohtorintutkinnon suorittamiseen. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tohtorit voivat sijoittua opetus- ja tutkimustehtäviin korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin sekä yritysten ja julkishallinnon asiantuntijatehtäviin.