Taidehistorian oppiaine

Taidehistoria tarkastelee taiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja historiassa ja nykypäivässä. Tutkimuskohteina on laaja kirjo visuaalisia, aineellisia ja tilallisia ilmiöitä taiteesta arkisiin kuvakulttuureihin. Taidehistoriassa analysoidaan paitsi kuvataidetta, designia ja rakennettua ympäristöä myös muuttuvia taidekäsityksiä ja taiteen instituutioita.

Turun yliopiston taidehistorian oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen painopistealueita ovat kuvataide ja kuvakulttuurit 1800-luvun lopulta nykypäivään ulottuvalla akselilla (mm. modernismitutkimus ja nykytaiteen tutkimus), taideteoreettiset ja -filosofiset kysymykset sekä esimerkiksi sukupuolen ja tekijyyden tematiikat. Tutkimuksessa ovat korostuneet niin taiteen merkitysteoriat, sosiaalis-yhteiskunnalliset kytkökset kuin materiaalisuuskin laajasti ymmärrettyinä. Tutkimus voi ankkuroitua laajoihin empiirisiin aineistoihin tai esimerkiksi yksittäisiin teoksiin ja niitä kehystäviin käsitteellisiin kysymyksiin.

Turun yliopistossa taidehistoria sijaitsee erityisen monipuolisessa taiteen- ja kulttuurintutkimuksen oppiainekokonaisuudessa, jossa keskeisinä yhteistyötahoina ovat niin mediatutkimus ja musiikkitiede kuin kirjallisuus, historia, arkeologia ja museologia sekä sukupuolentutkimus. Ilmiöiden kriittinen analysointi historiallisissa ja kulttuurisissa konteksteissaan yhdistää tätä toimintaympäristöä.

Tutustu taidehistorian oppiaineeseen